Till Karlskogas startsida

Samhällsorientering

Varje kommun är skyldig att erbjuda nyanlända och deras anhöriga samhällsorientering. Detta gäller även invandrare som sökt sig till och bosatt sig i Sverige utom ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/-forskare.

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Centrala delar i samhällsorienteringen är att den ska omfatta 100 timmar, ge utrymme för dialog och reflektion samt kommuniceras på modersmål, lätt svenska eller annat språk som den nyanlände behärskar väl.

Samhällsorienteringen innehåller åtta olika delar:​

  1. Att komma till Sverige​
  2. Att bo i Sverige​
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige​
  4. Individens rättigheter och skyldigheter​
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige​
  6. Att påverka i Sverige​
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige​
  8. Att åldras i Sverige

Information samhällsorientering

Om du tillhör målgruppen eller stöttar en person som har rätt till samhällsorientering, kan du anmäla personens deltagande i samhällsorientering för Karlskogas kommuninvånare i nedanstående formulär.

Om du har frågor kan du kontakta SO-kansliet på nedanstående e-post eller via kommunens servicecenter på 0586-61000.

Anmälan till samhällsorientering

Kontaktuppgifter

SO-kansliet

E-post: sokansli@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?