Till Karlskogas startsida

Gymnasiekurser

Gymnasiekurser inom vuxenutbildningen motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Utbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger ofta på varandra.

Gymnasiekurser inom den kommunala vuxenutbildningen är till för dig som vill:​

 • Påbörja gymnasiestudier.​
 • Avsluta dina gymnasiestudier.​
 • Komplettera dina gymnasiebetyg för att få behörighet till högre utbildning.​

Du kan söka till gymnasiekurser inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller när du har gått klart gymnasieskolan. Du kan inte söka till kurser som du redan är godkänd i. Din hemkommun ska vara Karlskoga.

Studera på plats i skolan

Kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi läses på plats i skolan, dagtid.* Kurserna läses på 20 veckor, från augusti till december eller från januari till maj. Ansökan till kurserna är öppen två gånger per år, i november för starten i januari och i maj för starten i augusti.

Dagkurs: Du ingår i en studiegrupp med schemalagda ämneslektioner varje vecka där vi arbetar med kursinnehållet. Du förväntas närvara på lektioner och delta aktivt, både i studiegrupp och på vår lärplattform. Utöver lektionstid krävs det även att du studerar på egen hand och arbetar med materiel och uppgifter.

Inom dagkursens upplägg finns det möjlighet till ett individuellt studieupplägg för dig som arbetar heltid på dagtid och inte kan delta på lektioner. Istället för schemalagda lektioner förväntas du följa din individuella planering och delta aktivt på lärplattformen. Detta upplägg bygger på självstudier med stöd av lärarhandledning.

Du behöver ha tillgång till dator för att delta i kursen. Materiel såsom planering, instruktioner samt övningsuppgifter finns tillgängligt på vår lärplattform. Utöver lektionstid och studier på egen hand krävs närvaro på skolan vid examinationsuppgifter, laborationer, muntliga redovisningar samt nationella prov.

Kurserna läses på deltid. En kurs på 20 veckor motsvarar en studietakt på 25 procent. ​Läs mer om heltid- och deltidsstudier under rubriken "Omfattning och studietakt".

*Engelska 7, Svenska som andraspråk 2, Matematik 4 och matematikkurser som ej har tillräckligt många sökande kommer enbart att ges på distans.

Studera på distans

Alla våra gymnasiekurser, förutom kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi* - läses på distans via utbildningsföretaget NTI-skolan. Kurserna läses på 10 veckor, från januari till mars, från mars till maj, från augusti till oktober eller från oktober till december, alternativt 20 veckor från januari till maj och augusti till december. Ansökan till kurserna är öppen fyra gånger per år, i februari, maj, september och november.

*Engelska 7, Svenska som andraspråk 2, Matematik 4 och matematikkurser som ej har tillräckligt många sökande kommer enbart att ges på distans.

Två veckor innan kursstart kommer du få inloggningsuppgifter till NTI-skolans lärplattform Omniway där bland annat kurslitteraturen presenteras. Inloggningsuppgifterna skickas till din e-postadress. Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost/spam-mapp. Finns inget mail där får du kontakta NTI-skolan på telefonnummer 08-50637500.

För inledande kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska krävs godkänt grundskolebetyg i respektive ämne. För påbyggnadskurser krävs betyg i underliggande kurser.

Se listan över våra gymnasiekurser ovan för att se vilka förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

Så fungerar ansökan och antagning

Du ansöker till våra gymnasiekurser via vår digitala ansökan på hemsidan. Ansökan är öppen fyra gånger per år. OBS! Kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi går bara att söka två gånger per år, i november och i maj.

Om du är behörig, har bifogat dina tidigare betyg i ansökan och har sökt via vår digitala ansökan på hemsidan börjar du studera när studieperioden som du sökt till startar. ​

Besked om antagning​

Vi skickar inte ut något antagningsbesked via post eller mail. Logga in på vår digitala ansökan och tryck på "Mina kurser". Du får då upp en grå ruta där dina sökta kurser finns med. Efter kursens namn ser du om du är antagen eller inte. ​

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuella läroböcker bekostar du själv. Din studietakt påverkar hur mycket studiemedel du kan få från CSN. Du måste studera på minst 50 procent för att kunna söka studiemedel. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.

Lista över våra gymnasiekurser

Tabell

Kurs

Undervisning

Poäng

Förkunskapskrav

Information

Biologi 1

På plats, 20 v

100


Ges höstterminer

Biologi 2

På plats, 20 v

100

Betyg i Biologi 1

Ges vårterminer

Dator och nätverksteknik

Distans, 10 v, 20 v

100Engelska 5

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-engelska


Engelska 6

På plats, 20 v

100

Betyg i Engelska 5


Engelska 7

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Engelska 6


Etnicitet och kulturmöten

Distans, 10 v, 20 v

100Filosofi 1

Distans, 10 v, 20 v

50Fysik 1a

Distans, 10 v, 20 v

150Fysik 2

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Fysik 1a


Geografi 1

Distans, 10 v, 20 v

100Geografi 2

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Geografi 1


Komvuxarbete naturvetenskap/teknik

Distans, 10 v, 20 v

100


Kursen motsvarar Gymnasiearbete NA/TE

Komvuxarbete samhällsvetenskap/humaniora

Distans, 10 v, 20 v

100


Kursen motsvarar Gymnasiearbete SA/HU/ES/EK

Historia 1a1

Distans, 10 v, 20 v

50Historia 1a2

Distans, 10 v, 20 v

50

Betyg i Historia 1a1


Historia 1b

Distans, 10 v, 20 v

100


Kursen motsvarar Historia 1a1+1a2

Historia 2a

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Historia 1b eller 1a1+1a2


Historia 3

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Historia 2a


Kemi 1

Distans, 10 v, 20 v

100Kemi 2

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Kemi 1


Matematik 1a

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-matematik

Kursen motsvarar Matematik 1b/1c

Matematik 1b

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-matematik

Kursen motsvarar Matematik 1a/1c

Matematik 1c

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-matematik

Kursen motsvarar Matematik 1a/1b

Matematik 2a

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

Kursen motsvarar Matematik 2b/2c

Matematik 2b

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

Kursen motsvarar Matematik 2a/2c

Matematik 2c

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

Kursen motsvarar Matematik 2a/2b

Matematik 3b

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c

Kursen motsvarar Matematik 3c

Matematik 3c

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c

Kursen motsvarar Matematik 3b

Matematik 4

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Matematik 3b eller 3c


Naturkunskap 1a1

På plats, 10 v

50


Ges period 1 och 4

Naturkunskap 1a2

På plats, 10 v

50

Betyg i Naturkunskap 1a1

Ges period 2 och 5

Naturkunskap 1b

På plats, 20 v

100


Kursen motsvarar Naturkunskap 1a1 +1a2

Naturkunskap 2

På plats, 20 v

100

Betyg i Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2


Programmering 1

Distans, 10 v, 20 v

100Psykologi 1

Distans, 10 v, 20 v

50Religionskunskap 1

Distans, 10 v, 20 v

50Samhällskunskap 1a1

Distans, 10 v, 20 v

50Samhällskunskap 1a2

Distans, 10 v, 20 v

50

Betyg i Samhällskunskap 1a1


Samhällskunskap 1b

Distans, 10 v, 20 v

100


Kursen motsvarar Samhällskunskap 1a1 +1a2

Samhällskunskap 2

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2


Samhällskunskap 3

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Samhällskunskap 2


Sociologi

Distans, 10 v, 20 v

100Svenska som andraspråk 1

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-svenska som andraspråk


Svenska som andraspråk 2

Distans, 10 v, 20 v

100

Betyg i Svenska som andraspråk 1


Svenska som andraspråk 3

På plats, 20 v

100

Betyg i Svenska som andraspråk 2


Svenska 1

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-svenska


Svenska 2

På plats, 20 v

100

Betyg i Svenska 1


Svenska 3

På plats, 20 v

100

Betyg i Svenska 2


Omfattning och studietakt

Om du vill läsa gymnasieskurser som motsvarar heltidsstudier ska du läsa kurser motsvarande 200 poäng på 10 veckor, eller 400 poäng på 20 veckor. Se kursutbudslistan ovan för att se hur många poäng varje kurs motsvarar. I tabellen nedan ser du en översikt över vilken studietakt du får beroende på hur många poäng du läser i förhållande till hur lång studieperioden är. Observera att nästan alla kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi enbart går att läsa på 20 veckor.

Översikt över olika studietakter

Antal sökta poäng

Studieperiodens längd

Studietakt

200 poäng

10 veckor

Heltidsstudier, 100%

150 poäng

10 veckor

Deltidsstudier, 75%

100 poäng

10 veckor

Deltidsstudier, 50%

50 poäng

10 veckor

Deltidsstudier, 25%

400 poäng

20 veckor

Heltidsstudier, 100%

300 poäng

20 veckor

Deltidsstudier, 75%

200 poäng

20 veckor

Deltidsstudier, 50%

100 poäng

20 veckor

Deltidsstudier, 25%

Regler för slutbetyg

Du får ett slutbetyg från Komvux om du har betyg i följande kurser och inte tidigare fått ett slutbetyg:

 • Svenska A/Svenska som andraspråk A (eller SVE/SVA 1), 100 poäng
 • Svenska B/Svenska som andraspråk B (eller SVE/SVA 2), 100 poäng
 • Engelska A (eller Engelska 5), 100 poäng
 • Matematik A (eller Matematik 1a/b/c), 100 poäng
 • Samhällskunskap A (eller sammhällskunskap 1b/1a1+1a2), 100 poäng
 • Naturkunskap A (eller Naturkunskap 1a1), 50 poäng
 • Religionkunskap A (Religionkunskap 1), 50 poäng
 • Valfria kurser, 1750 poäng
 • Totalt: 2350 poäng

Poängsumman i slutbetyget ska vara 2350 poäng, varken mer eller mindre. Minst en av kurserna måste vara betygsatt enligt skalan IG-MVG för att ett slutbetyg ska kunna utfärdas. Om du bara har läst kurser som är betygsatta enligt skalan F-A behöver du läsa mot en gymnasieexamen i stället för ett slutbetyg.

För att få grundläggande högskolebehörighet ska slutbetyget innehålla minst 2250 godkända betyg. Svenska A/Svenska som andra språk A, Svenska B/Svenska som andraspråk B, Engelska A och Matematik A måste vara godkända.

Följande kurser får inte ingå i ett slutbetyg från Komvux:

 • Estetisk verksamhet, 50 poäng
 • Idrott och hälsa A, 100 poäng
 • Specialidrott B, 200 poäng
 • Specialarbete
 • Kurser från lärlingsförsök
 • Gymnasiearbete/Komvuxarbete, 100 poäng
 • Kurser som motsvarar varandra (ex: Engelska A och Engelska 5 kan inte ingå tillsammans)

Gymnasiekurser från 2003 eller tidigare

Om du har betyg i gymnasiekurser från 2003 eller tidigare gäller i stort samma regler som ovan med skillnaden att totalsumman i ditt slutbetyg ska vara mellan 2301-2399 poäng. En del av dina kurser kan behöva omräknas. OBS! Sifferbetyg kan inte användas i ett slutbetyg.

Lokala kurser

Om du har betyg i lokala kurser och vill att dessa ska ingå i slutbetyget behöver du har bilagor som beskriver innehållet i kurserna.

Slutbetyg får utfärdas till och med juli 2025

Från och med den 2 juli 2025 upphör Komvux rätt att utfärda slutbetyg. Om du inte blir klar med dina slutbetyg innan 1 juli 2025 behöver du istället läsa mot en gymnasieexamen och då delvis andra förutsättningar.

Utfärdande av slutbetyg

När du läst klart alla kurser som krävs för att få ett slutbetyg är du själv ansvarig för att kontakta Komvux och be att få ditt slutbetyg utfärdat. Du är också ansvarig för att kontrollera att du har med det som krävs för att slutbetyget ska gå att utfärda. Vänd dig till en studie- och yrkesvägledare på Komvux för att göra en planering mot slutbetyg.

Att ansöka om högskoleutbildning

Om du har läst mot ett slutbetyg som ger dig grundläggande högskolebehörighet ska du vara medveten om att många högskoleutbildningar också kräver särskild behörighet. När du söker till en högskoleutbildning konkurrerar du med dina betyg om en plats på utbildningen i en särskild urvalsgrupp tillsammans med alla andra behöriga som också sökt utbildningen. Du kan läsa mer om särskild behörighet, meritvärde (betygsnitt) och urval på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du ser att du har för låga betyg för att komma in på önskad utbildning så kan högskoleprovet vara ett alternativ för dig. Du kan läsa mer om högskoleprovet på studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vanliga frågor och svar

Kan jag jobba och studera samtidigt?

Ja, om du ska läsa kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, biologi eller naturkunskap och jobbar på dagtid och inte har möjlighet att närvara på alla lektioner kommer vi att erbjuda handledning andra tider. Du gör upp dina handledningstider med din lärare. Alla examinerande uppgifter och prov sker på plats på skolan och då är det obligatorisk närvaro. Om du ska läsa någon av våra övriga kurser läser du helt och hållet på distans. Det går bra att kombinera studierna med jobb så länge du känner att du hinner med både jobb och studier samtidigt.

Kan jag studera kurserna på distans?

De kurser som ges på plats kan du inte läsa på distans. Men om du arbetar dagtid erbjuder vi ett individuellt studieupplägg med handledning andra tider. Du gör upp dina handledningstider med din lärare.

Hur många lektioner har jag varje vecka?

Du kommer ha mellan två och sex lektionstillfällen per 100-poängskurs och vecka, om du läser de kurser vi erbjuder på plats i skolan. Om du läser på distans via NTI-skolan så har du inga schemalagda lektioner. Då jobbar du istället med inlämingsuppgifter. Varje inlämningsuppgift har en deadline.

Hur mycket tid behöver jag lägga på mina studier utöver lektionerna?

Du kan räkna med att lägga minst lika mycket tid hemma som du är på plats i skolan för dina studier, om du läser de kurser vi erbjuder på plats i skolan.

Hur många kurser studerar jag om jag vill läsa heltid?

Då studerar du fyra 100-poängskurser på 20 veckor eller 200 poäng på 10 veckor. Till exempel Svenska 1, Naturkunskap 1b, Engelska 5 och Matematik 1b. Då blir det 400 poäng sammanlagt under en termin.

När och hur vet jag om jag har blivit antagen?

Du ser ditt antagningsbesked någon vecka efter att ansökan har stängt genom att logga in i vår digitala ansökan.

Vad gör jag om jag behöver extra hjälp med mina studier?

Det erbjuds handledning för de som känner att de behöver extra hjälp.

Måste jag köpa kursmaterialet själv?

Ja, läroböcker och anteckningsmaterial måste du bekosta själv. Du måste också ha tillgång till dator.

Vad händer om jag blir sjuk och missar lektioner?

Du kommer att hitta allt material i vårt digitala klassrum så du kan studera det i efterhand och ta ikapp det som du har missat.

Var kommer jag ha mina lektioner?

Du som ska studera på plats kommer att ha dina lektioner på Vuxnas lärande, Gösta Berlingsväg 20, Karlskoga.

Hjälpte informationen på denna sida dig?