Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Gymnasiekurser

Gymnasiekurser inom vuxenutbildningen motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Utbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger ofta på varandra.

Gymnasiekurser inom den kommunala vuxenutbildningen är till för dig som vill:​

  • Påbörja gymnasiestudier.​
  • Avsluta dina gymnasiestudier.​
  • Komplettera dina gymnasiebetyg för att få behörighet till högre utbildning.​

Du kan söka till gymnasiekurser inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller när du har gått klart gymnasieskolan. Du kan inte söka till kurser som du redan är godkänd i. Din hemkommun ska vara Karlskoga eller Degerfors.

Våra studieperioder

Vi har fyra studieperioder per år. Varje period är 10 veckor lång, vilket motsvarar en halv termin. Det innebär att du läser den eller de kurser du vill läsa i 10 veckor. Om du vill läsa på heltid ska du läsa kurser som motsvarar 200 poäng på 10 veckor. Inför varje studieperiod pågår en ansökningsperiod.

Så fungerar ansökan och antagning​

Du ansöker till våra gymnasiekurser via vår digitala ansökan på hemsidan. Ansökan är öppen fyra gånger per år. Om du är behörig, har bifogat dina tidigare betyg i ansökan och har sökt via vår digitala ansökan på hemsidan börjar du studera när studieperioden som du sökt till startar. ​

Besked om antagning​

Vi skickar inte ut något antagningsbesked via post eller mail. Logga in på vår digitala ansökan och tryck på "Mina kurser". Du får då upp en grå ruta där dina sökta kurser finns med. Efter kursens namn ser du om du är antagen eller inte. ​

Studera på distans​

Alla våra gymnasiekurser läses på distans via utbildningsföretaget Hermods. Cirka en vecka innan studieperioden som du sökt till startar kommer du att få ett mail med inloggningsuppgifter till Hermods lärplattform Novo. I Novo hittar du de kurser du är antagen till. Tänk på att skaffa läroböcker till de kurser du är antagen till i god tid innan kursstart. Vilka läroböcker du behöver hittar du på Hermods hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer om hur det fungerar att studera på distans Öppnas i nytt fönster. hos oss på vår hemsida.

Om du har frågor om läroböcker eller inloggning till Hermods lärplattform Novo ska du kontakta Hermods studerandeservice: E-post: studerandeservice@hermods.se Telefon: 010-142 10 00

Förändring från augusti 2023

Studier i vissa kurser sker på plats i skolan från och med augusti 2023

Kurser på gymnasial nivå i matematik, engelska, naturkunskap, biologi, svenska och svenska som andraspråk kommer att upphöra att vara på distans i augusti 2023. Istället kommer undervisning i kurserna att ske på plats i skolan, dagtid. Mer information kommer att komma i april 2023.

Studera på deltid – Svenska, Svenska som andraspråk, Matematik, Engelska​

Om du vill läsa på lägre studietakt än heltid eller halvtid kan du i ansökan välja att läsa kurser i Svenska, Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska på 20 veckor istället för 10 veckor. ​Läs mer om heltid- och deltidsstudier under rubriken "Omfattning och studietakt".

Studieekonomi​

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuella läroböcker bekostar du själv. Din studietakt påverkar hur mycket studiemedel du kan få från CSN. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.

Lista över våra gymnasiekurser


Tabell

Kurs

Förkunskapskrav

Information

Poäng

Undervisning

Biologi 1100

Distans

Biologi 2

Betyg i Biologi 1


100

Distans

Engelska 5

Betyg i grundskole-engelska


100

Distans

Engelska 6

Betyg i Engelska 5


100

Distans

Engelska 7

Betyg i Engelska 6


100

Distans

Etnicitet och kulturmöten100

Distans

Filosofi 150

Distans

Fysik 1a150

Distans

Fysik 2

Betyg i Fysik 1a


100

Distans

Geografi 1100

Distans

Geografi 2

Betyg i Geografi 1


100

Distans

Komvuxarbete samhällsvetenskap/humaniora


Kursen motsvarar Gymnasiearbete SA/HU/ES/EK

100

Distans

Historia 1a150

Distans

Historia 1a2

Betyg i Historia 1a1


50

Distans

Historia 1b


Kursen motsvarar Historia 1a1+1a2

100

Distans

Historia 2a

Betyg i Historia 1b eller 1a1+1a2


100

Distans

Historia 3

Betyg i Historia 2a


100

Distans

Kemi 1100

Distans

Kemi 2

Betyg i Kemi 1


100

Distans

Matematik 1a

Betyg i grundskole-matematik

Kursen motsvarar Matematik 1b/1c

100

Distans

Matematik 1b

Betyg i grundskole-matematik

Kursen motsvarar Matematik 1a/1c

100

Distans

Matematik 1c

Betyg i grundskole-matematik

Kursen motsvarar Matematik 1a/1b

100

Distans

Matematik 2a

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

Kursen motsvarar Matematik 2b/2c

100

Distans

Matematik 2b

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

Kursen motsvarar Matematik 2a/2c

100

Distans

Matematik 2c

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

Kursen motsvarar Matematik 2a/2b

100

Distans

Matematik 3b

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c

Kursen motsvarar Matematik 3c

100

Distans

Matematik 3c

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c

Kursen motsvarar Matematik 3b

100

Distans

Matematik 4

Betyg i Matematik 3b eller 3c


100

Distans

Naturkunskap 1a150

Distans

Naturkunskap 1a2

Betyg i Naturkunskap 1a1


50

Distans

Naturkunskap 1b


Kursen motsvarar Naturkunskap 1a1 +1a2

100

Distans

Naturkunskap 2

Betyg i Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2


100

Distans

Psykologi 150

Distans

Religionskunskap 150

Distans

Samhällskunskap 1a150

Distans

Samhällskunskap 1a2

Betyg i Samhällskunskap 1a1


50

Distans

Samhällskunskap 1b


Kursen motsvarar Samhällskunskap 1a1 +1a2

100

Distans

Samhällskunskap 2

Betyg i Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2


100

Distans

Samhällskunskap 3

Betyg i Samhällskunskap 2


100

Distans

Sociologi100

Distans

Svenska som andraspråk 1

Betyg i grundskole-svenska som andraspråk


100

Distans

Svenska som andraspråk 2

Betyg i Svenska som andraspråk 1


100

Distans

Svenska som andraspråk 3

Betyg i Svenska som andraspråk 2


100

Distans

Svenska 1

Betyg i grundskole-svenska


100

Distans

Svenska 2

Betyg i Svenska 1


100

Distans

Svenska 3

Betyg i Svenska 2


100

Distans

Omfattning och studietakt

Om du vill läsa gymnasieskurser som motsvarar heltidsstudier ska du läsa kurser motsvarande 200 poäng på 10 veckor. Se kursutbudslistan ovan för att se hur många poäng varje kurs motsvarar. I tabellen nedan ser du en översikt över vilken studietakt du får beroende på hur många poäng du läser i förhållande till hur lång studieperioden är. Observera att det endast är kurser i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska som du kan läsa på 20 veckor istället för 10 veckor.

Översikt över olika studietakter

Antal sökta poäng

Studieperiodens längd

Studietakt

200 poäng

10 veckor

Heltidsstudier, 100%

150 poäng

10 veckor

Deltidsstudier, 75%

100 poäng

10 veckor

Deltidsstudier, 50%

50 poäng

10 veckor

Deltidsstudier, 25%

300 poäng

20 veckor

Deltidsstudier, 75%

200 poäng

20 veckor

Deltidsstudier, 50%

100 poäng

20 veckor

Deltidsstudier, 25%

Information

Förkunskapskrav

För inledande kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska krävs godkänt grundskolebetyg i respektive ämne. För påbyggnadskurser krävs betyg i underliggande kurser.

Se listan över våra gymnasiekurser ovan för att se vilka förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

Kursernas innehåll

Om du vill veta vilket innehåll våra gymnasiekurser har kan du hitta den informationen på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att söka upp den kurs du vill få information om.

Ansökan ​

Du ansöker via vår digitala ansökan på hemsidan när ansökningsperioderna är öppna, se Ansök till grundskole- och gymnasiekurser.

Hjälpte informationen på denna sida dig?