Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Ansök till grundskole- och gymnasiekurser

Du som bor i Karlskoga eller Degerfors kan söka till grundskole- och gymnasiekurser via vår digitala ansökan. Läs igenom nedanstående information. Ansökan är öppen mellan vissa datum. Länk till ansökan ser du under rubriken "Läs mer".

Viktig information innan du ansöker ​

Information om grundskole- och gymnasiekurser

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom informationen om grundskole- och gymnasiekurser på vår hemsida. Informationen hittar du under rubriken "Våra kurser och utbildningaröppnas i nytt fönster" på hemsidan.

Bifoga alltid tidigare betyg när du ansöker

När du gör en ny ansökan ska du alltid bifoga dina tidigare betyg. Om du inte bifogar betyg kan vi inte behandla din ansökan. ​Du kan ta en bild på dina tidigare betyg och ladda upp bilden i ansökan. ​

Antagningsbesked​

Vi skickar inte ut något antagningsbesked via post eller mail. För att se om du blivit antagen ska du logga in på vår digitala ansökan och trycka på "Mina kurser". Du får då upp en ruta där dina sökta kurser syns samt om du blivit antagen. ​

Ansökningsperioder​

Ansökan är öppen 4 gånger per läsår, 2 gånger på höstterminen och 2 gånger på vårterminen. Se exakta datum under "Ansöknings- och studieperioder". ​

Om du läser Grundskolekurser​

Om du har ansökt och börjat på en grundskolekurs behöver du inte göra en ny ansökan inför varje ny delkurs. Du fortsätter automatiskt på nästa delkurs när du är klar med föregående delkurs. Om du vill börja en ny grundskolekurs (ett nytt ämne) eller en gymnasiekurs måste du göra en ansökan. ​

Läsa på heltid eller halvtid​

Om du vill läsa på heltid ska du söka kurser som motsvarar 200 poäng på 10 veckor. ​ Alla våra grundskolekurser motsvarar heltid. ​

Om du vill läsa gymnasiekurser på halvtid ska du söka kurser som motsvarar 100 poäng på 10 veckor. ​

Svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundskole- och gymnasienivå kan du välja att läsa på 20 veckor istället för 10 veckor. Din studietakt blir då lägre. ​

Om du är osäker på vad du ska söka​

Är du osäker på vilka kurser du behöver för vidare studier, kompetenshöjning inom nuvarande yrke, yrkesomskolning med mera bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande i Karlskoga innan du påbörjar din ansökan. Läs mer under Studie- och yrkesvägledning på vår hemsida.

Du som inte bor i Karlskoga/Degerfors kommun​

Om du inte bor i Karlskoga/Degerfors kommuner gör du din ansökan via din kommuns vuxenutbildning.​

Du som har skyddad identitet​

Har du skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande för att göra din ansökan.​

Ansöknings- och studieperioder

10 veckors studieperioder

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked


VÅRTERMINEN 2021


5-25 november 2020

Period 1: 11 januari 2021 - 19 mars 2021

Fr.o.m. 11 december 2020

5-25 februari 2021

Period 2: 22 mars 2021 - 28 maj 2021

Fr.o.m. 5 mars 2021


HÖSTTERMINEN 2021


5-25 maj 2021

Period 4: 16 augusti 2021 - 22 oktober 2021

Fr.o.m. 21 juni 2021

5-25 september 2021

Period 5: 25 oktober 2021 - 31 december 2021

Fr.o.m. 9 oktober 2021


VÅRTERMINEN 2022


5-25 november 2021

Period 1: 10 januari 2022 - 18 mars 2022

Fr.o.m. 10 december 2021

5-25 februari 2022

Period 2: 21 mars 2022 - 27 maj 2022

Fr.o.m. 4 mars 2022

20 veckors studieperioder

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked


VÅRTERMINEN 2021


5-25 november 2020

11 januari 2021 - 28 maj 2021

Fr.o.m. 11 december 2020


HÖSTTERMINEN 2021


5-25 maj 2021

16 augusti 2021 - 31 december 2021

Fr.o.m. 21 juni 2021


VÅRTERMINEN 2022


5-25 november 2021

10 januari 2022 - 27 maj 2022

Fr.o.m. 10 december 2021

Så här kan du följa din ansökan​

Du kan när du vill logga in i din digitala ansökan och klicka på "Mina kurser" och följa din ansökan.​

Sökt: ​
Ansökan är mottagen men kursen har inte behandlats än. Vid denna status går det att ta bort eller byta ut kursen om så önskas.​

Behörig: ​
Du är behörig att läsa den sökta kursen. Ett urval kan komma att ske om det är fler behöriga elever än det finns platser.​

Testas: ​
Du kommer att bli kallad till nivåtest för att skolan ska kunna placera dig i rätt delkurs (gäller om du sökt grundskolekurser). Efter genomfört test skickas resultatet med e-post till dig.​

Ofullständig: ​
Det saknas uppgifter om t.ex. betyg. Om ingen komplettering sker innan ansökningsperioden är slut kommer du inte att antas till kursen.​

Obehörig: ​
Du är inte behörig att läsa kursen. Orsaken kan vara att du redan har godkänt betyg, saknar förkunskaper eller läst kursen flera gånger tidigare.​

Inväntar betyg: ​
Du läser just nu en kurs hos oss som ännu inte är avslutad med betyg. Den kursen är ett förkunskapskrav till den kurs du sökt. När du fått ett godkänt betyg innebär det att du är behörig till den kurs du sökt.​

Antagen: ​
Du är antagen till kursen men om Vuxnas lärande inväntar ett betyg i en pågående kurs där den kursen är ett förkunskapskrav, gäller fortfarande att du måste få ett godkänt betyg för att bli antagen.​

Ej antagen: ​
Orsaken kan vara att du redan har godkänt betyg, att du saknar förkunskaper, att du läst kursen flera gånger tidigare eller att du sökt fler kurser än du kan bli antagen till.

Hjälpte informationen på denna sida dig?