Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Ansök till grundskole- och gymnasiekurser

Du som bor i Karlskoga eller Degerfors kan söka till grundskole- och gymnasiekurser via vår digitala ansökan. Läs igenom nedanstående information. Ansökan är öppen mellan vissa datum. Länk till ansökan ser du under rubriken "Läs mer".

Viktig information innan du ansöker ​

Information om grundskole- och gymnasiekurser

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom informationen om grundskole- och gymnasiekurser på vår hemsida. Informationen hittar du under rubriken "Våra kurser och utbildningar Öppnas i nytt fönster." på hemsidan.

Bifoga alltid tidigare betyg när du ansöker

När du gör en ny ansökan ska du alltid bifoga dina tidigare betyg. Om du inte bifogar betyg kan vi inte behandla din ansökan. ​Du kan ta en bild på dina tidigare betyg och ladda upp bilden i ansökan. ​

Antagningsbesked​

Vi skickar inte ut något antagningsbesked via post eller mail. För att se om du blivit antagen ska du logga in på vår digitala ansökan och trycka på "Mina kurser". Du får då upp en ruta där dina sökta kurser syns samt om du blivit antagen. ​

Ansökningsperioder​

Ansökan är öppen 4 gånger per läsår, 2 gånger på höstterminen och 2 gånger på vårterminen. Se exakta datum under "Ansöknings- och studieperioder". ​

Om du läser Grundskolekurser​

Om du har ansökt och börjat på en grundskolekurs behöver du inte göra en ny ansökan inför varje ny delkurs. Du fortsätter automatiskt på nästa delkurs när du är klar med föregående delkurs. Om du vill börja en ny grundskolekurs (ett nytt ämne) eller en gymnasiekurs måste du göra en ansökan. ​

Läsa på heltid eller halvtid​

Om du vill läsa på heltid ska du söka kurser som motsvarar 200 poäng på 10 veckor.

Om du vill läsa på halvtid ska du söka kurser som motsvarar 100 poäng på 10 veckor. ​

Svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundskole- och gymnasienivå kan du välja att läsa på 20 veckor istället för 10 veckor. Din studietakt blir då lägre. ​

Om du är osäker på vad du ska söka​

Är du osäker på vilka kurser du behöver läsa, kontakta en studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande i Karlskoga innan du påbörjar din ansökan. Läs mer under Studie- och yrkesvägledning på vår hemsida.

Du som inte bor i Karlskoga eller Degerfors kommun​

Om du inte bor i Karlskoga/Degerfors kommuner gör du din ansökan via din kommuns vuxenutbildning.​

Du som har skyddad identitet​

Har du skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande för att göra din ansökan.​

Ansöknings- och studieperioder

10 veckors studieperioder

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked


HÖSTTERMINEN 2022


5-25 maj 2022

Period 4: 15 augusti 2022 - 21 oktober 2022

Fr.o.m. 17 juni 2022

5-25 september 2022

Period 5: 24 oktober 2022 - 30 december 2022

Fr.o.m. 10 oktober 2022


VÅRTERMINEN 2023


5-25 november 2022

Period 1: 9 januari 2023 - 17 mars 2023

Fr.o.m. 12 december 2022

5-25 februari 2023

Period 2: 20 mars 2023 - 26 maj 2023

Fr.o.m. 3 mars 2023


HÖSTTERMINEN 2023


5-25 maj 2023

Period 4: 14 augusti 2023 - 20 oktober 2023

Fr.o.m. 16 juni 2023

5-25 september 2023

Period 5: 23 oktober 2023 - 29 december 2023

Fr.o.m. 9 oktober 2023

20 veckors studieperioder

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked


HÖSTTERMINEN 2022


5-25 maj 2022

15 augusti 2022 - 30 december 2022

Fr.o.m 17 juni 2022


VÅRTERMINEN 2023


5-25 november 2022

 9 januari 2023 - 26 maj 2023 Fr.o.m 12 december 2022


HÖSTTERMINEN 2023


5-25 maj 2023

14 augusti 2023 - 29 december 2023

Fr.o.m. 16 juni 2023

Så här kan du följa din ansökan​

Du kan när du vill logga in i din digitala ansökan och klicka på "Mina kurser" och följa din ansökan.​

Sökt: ​
Ansökan är mottagen men kursen har inte behandlats än. Vid denna status går det att ta bort eller byta ut kursen om så önskas innan ansökningsperioden stänger.​

Behörig: ​
Du är behörig att läsa den sökta kursen. Ett urval kan komma att ske om det är fler behöriga elever än det finns platser.​ Vid denna status går det att ta bort eller byta ut kursen om så önskas innan ansökningsperioden stänger.

Inväntar betyg:
Du läser just nu en kurs hos oss som ännu inte är avslutad med betyg. Den kursen är förkunskapskrav till denna sökta kurs. Ett godkänt betyg innebär att du är behörig till denna kurs.

Testas: ​
Du kommer att gå göra ett nivåtest/kunskapstest för att skolan ska kunna placera dig i rätt delkurs (gäller om du sökt grundskolekurser). Efter genomfört test skickas resultatet med e-post till dig.​

Ofullständig: ​
Det saknas uppgifter om t.ex. betyg. Om ingen komplettering sker innan ansökningsperioden är slut kommer du inte att antas till kursen.​

Obehörig: ​
Du är inte behörig att läsa kursen. Orsaken kan vara att du redan har godkänt betyg, saknar förkunskaper eller läst kursen flera gånger tidigare.​ Vid denna status går det att ta bort eller byta ut kursen om så önskas innan ansökningsperioden stänger.

Antagen: ​
Du är antagen till kursen men om Vuxnas lärande inväntar ett betyg i en pågående kurs där den kursen är ett förkunskapskrav, gäller fortfarande att du måste få ett godkänt betyg för att bli antagen.​

Ej antagen: ​
Orsaken kan vara att du redan har godkänt betyg, att du saknar förkunskaper, att du läst kursen flera gånger tidigare eller att du sökt fler kurser än du kan bli antagen till.

Hjälpte informationen på denna sida dig?