Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Grundskolekurser

Grundskolekurser inom den kommunala vuxenutbildningen motsvarar den nioåriga grundskolan i Sverige och är till för dig som inte har en fullständig grundskoleutbildning. Grundskolekurser ger dig behörighet för studier på gymnasienivå.

Hos oss kan du ansöka om att få läsa grundskolekurser i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Om du vill läsa något annat grundskoleämne än engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk ska du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Du kan söka till grundskolekurser inom vuxenutbildningen från och med hösten det år du fyller 20 år. Din hemkommun ska vara Karlskoga eller Degerfors.

Delkurser

Grundskoleämnena hos oss är indelade i delkurser, delkurs 1, 2, 3 och 4. När du har gjort en ansökan till ett grundskoleämne kommer du att få göra ett nivåtest som visar vilken delkurs du ska börja i. Du behöver läsa upp till och med delkurs 4 för att bli klar med hela grundskoleämnet.

Våra studieperioder

10 veckor - på plats i skolan dagtid
Vi har fyra 10-veckors studieperioder per år. Det innebär att du läser en delkurs i 10 veckor. 10 veckor motsvarar en halv termin. Efter 10 veckor fortsätter du automatiskt att läsa nästa delkurs på 10 veckor tills dess att du läst upp till och med delkurs 4 i ämnet du läser. Du studerar på plats i skolan med lektioner dagtid.

20 veckor - distans med obligatoriska träffar eftermiddag/kväll
Vi har två 20-veckors studieperioder per år. Det innebär att du läser en delkurs i 20 veckor. 20 veckor motsvarar en termin. Efter 20 veckor fortsätter du automatiskt att läsa nästa delkurs på 20 veckor tills dess att du läst upp till och med delkurs 4 i ämnet du läser.
Om du jobbar dagtid eller om du vill läsa på en lägre studietakt ska du ansöka om att få läsa på 20 veckor. Du kan ansöka om att få läsa på 20 veckor i maj med skolstart i augusti och i november med skolstart i januari.
Du studerar på distans med ett antal obligatoriska träffar i skolan mellan kl. 16.30-18.00.

Så fungerar ansökan ​

Du ansöker via vår digitala ansökan. Du ansöker till ämnet du vill läsa, inte till delkursen du vill läsa. Ansökan är öppen fyra gånger per år till 10-veckors perioderna och två gånger per år till 20-veckors perioderna.

Kom ihåg att du alltid ska bifoga dina tidigare betyg i ansökan.
Om du har ett annat modersmål än svenska ska du söka svenska som andraspråk och bifoga ett godkänt betyg på SFI D i ansökan.
Om du har ett annat modersmål än svenska och ska söka matematik eller engelska behöver du bifoga betyg på SFI C i ansökan. ​

Obligatoriskt nivåtest för nya sökande

Om du inte har läst ämnet du har sökt tidigare kommer du att få göra ett obilgatoriskt nivåtest när du har gjort ansökan. Nivåtestet visar vilken delkurs du ska börja i. Du får information om nivåtestet via sms. Du behöver inte förbereda dig inför nivåtestet.​ Om du inte genomför nivåtestet blir du inte antagen.

Studieplanering

När du har gjort en ansökan och gjort ditt nivåtest kommer du att bli kallad till skolan för att träffa en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren kommer du att göra en individuell studieplan för dina studier.

Besked om antagning​

Du får ett informationsbrev på posten innan kursen startar. ​Läs informationsbrevet noga. I brevet står det när du ska komma på kursregistrering och vilken lärobok du behöver skaffa i kursen du ska läsa.

Innan du har fått informationsbrevet kan du också logga in på vår digitala ansökan och trycka på "Mina kurser". Du får då upp en grå ruta där dina sökta kurser finns med. Efter kursens namn ser du om är antagen eller inte.

Obligatorisk kursregistrering

Första dagen i skolan är det obligatorisk kursregistrering. Det betyder att du måste komma till skolan den dagen för att registrera dig på kursen, få ditt schema och få inloggningsuppgifter till skolans datorer och system. Om du inte kommer på kursregistreringen skrivs du ut från skolan. ​

Studieekonomi​

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Läroböcker bekostar du själv. Din studietakt påverkar hur mycket studiemedel du kan få från CSN. Du behöver ha en studietakt på minst 50% för att ha rätt till studiemedel. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.

Översikt grundskolekurser

Studera 10 veckor per delkurs:

Kurs

Poäng

Studietakt

Undervisning

Kurskod

Svenska som andraspråk, delkurs 1

100 poäng

50%

På plats dagtid

GRNSVAA

Svenska som andraspråk, delkurs 2

200 poäng

100%

På plats dagtid

GRNSVAB

Svenska som andraspråk, delkurs 3

200 poäng

100%

På plats dagtid

GRNSVAC

Svenska som andraspråk, delkurs 4

200 poäng

100%

På plats dagtid

GRNSVAD

Engelska, delkurs 1

100 poäng

50%

På plats dagtid

GRNENGA

Engelska, delkurs 2

100 poäng

50%

På plats dagtid

GRNENGB

Engelska, delkurs 3

200 poäng

100%

På plats dagtid

GRNENGC

Engelska, delkurs 4

200 poäng

100%

På plats dagtid

GRNENGD

Matematik, delkurs 1

100 poäng

50%

På plats dagtid

GRNMATA

Matematik, delkurs 2

100 poäng

50%

På plats dagtid

GRNMATB

Matematik, delkurs 3

200 poäng

100%

På plats dagtid

GRNMATC

Matematik, delkurs 4

200 poäng

100%

På plats dagtid

GRNMATD

Studera 20 veckor per delkurs:

Studera 20 veckor per delkurs:

Kurs

Poäng

Studietakt

Undervisning

Kurskod

Svenska som andraspråk, delkurs 1

100 poäng

25%

Distans med träffar

GRNSVAA

Svenska som andraspråk, delkurs 2

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNSVAB

Svenska som andraspråk, delkurs 3

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNSVAC

Svenska som andraspråk, delkurs 4

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNSVAD

Engelska, delkurs 1

100 poäng

25%

Distans med träffar

GRNENGA

Engelska, delkurs 2

100 poäng

25%

Distans med träffar

GRNENGB

Engelska, delkurs 3

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNENGC

Engelska, delkurs 4

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNENGD

Matematik, delkurs 1

100 poäng

25%

Distans med träffar

GRNMATA

Matematik, delkurs 2

100 poäng

25%

Distans med träffar

GRNMATB

Matematik, delkurs 3

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNMATC

Matematik, delkurs 4

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNMATD

Svenska, delkurs 1

100 poäng

25%

Distans med träffar

GRNSVEA

Svenska, delkurs 2

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNSVEB

Svenska, delkurs 3

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNSVEC

Svenska, delkurs 4

200 poäng

50%

Distans med träffar

GRNSVED

Information

Förkunskapskrav

Svenska som andraspråk: godkänt betyg i SFI D eller godkänt nivåtest på minst delkurs 1-nivå. ​

Matematik och Engelska: tillräckligt god språknivå i svenska för att kunna följa undervisningen. Om du inte har svenska som modersmål behöver du uppvisa ett godkänt betyg i SFI C.

Svenska: inga förkunskaper krävs.

Ansökan ​

Du ansöker via vår digitala ansökan på hemsidan när ansökningsperioderna är öppna, se Ansök till grundskole- och gymnasiekurser.

Observera att du inte behöver göra en ny ansökan inför varje ny delkurs du ska läsa. Om du har blivit antagen till en grundskolekurs kommer du automatiskt att fortsätta läsa kommande delkurs när du är klar med föregående delkurs.

Kom ihåg att du måste bifoga dina tidigare betyg i ansökan. Du behöver bifoga dina betyg för att visa att du har de förkunskaper som krävs för att läsa ämnet du har sökt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?