Till Karlskogas startsida

CNC-operatör

Tjej och kille diskuterar arbete i en industri

Om du vill arbeta som CNC-operatör är denna utbildning rätt för dig. Som CNC-operatör ansvarar du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag.

Om utbildningen ​

Som CNC-operatör har du möjlighet att från ett ritningsunderlag skapa ett datorprogram som styr en CNC-svarv eller fräs som sedan producerar detaljer. Det kan handla om hundradels millimeter för att få ett resultat att överensstämma med kundens önskemål. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat.
CNC-operatören riggar och sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik, underhåll, tillverkning och problemlösning. Utbildningen är en yrkesutbildning som ger dig god anställningsbarhet. I utbildningen ingår 15% APL (riktad praktik inom industrin).

Utbildningen ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter i konventionell- och maskinstyrd bearbetning, produktionsteknik, produktionskunskap, automationsteknik, arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhållsteknik, produktutveckling och datorstyrd produktion. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet inom tillverkningsindustrin.​ Efter avslutad utbildning kan du jobba som CNC-operatör.​​

Du studerar på heltid och detta innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning i skolan. Du förväntas även studera hemma på kvällstid eller på helger. Dator är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

För vem passar utbildningen? ​

Utbildningen passar dig som är intresserad av arbete som CNC-operatör och har kompetenser motsvarande högstadiekompetens. Vi vänder oss även till dig som har gått en gymnasial utbildning men som vill ha en yrkesutbildning.​

Kurser som ingår i utbildningen

Lista med kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Poäng

Kurskod

Industritekniska processer 1

100

INUINU01

Produktionskunskap 1

100

PRDPRO01

Produktionsutrustning 1

100

PRUPRD01S

Människan i industrin 1

100

MÄIMÄN01

Tillverkningsunderlag 1

100

TILTIL01

Datorstyrd produktion 1

100

DARDAT01S

Ny kurs! Industriteknisk fördjupning 1

50

PRFPRF01

Ny kurs! Industriteknisk fördjupning 2

50

PRFPRF02

Datorstyrd produktion 2

100

DARDAT02

Datorstyrd produktion 3

100

DARDAT3

Produktionsutrustning 2

100

PRUPRD02S

Ansökan

Ansökan görs via hemkommunen. Om du inte bor i Karlskoga ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på Komvux i den kommun du är folkbokförd i. Ansökningsblanketten hittar du längst ned på denna sida under rubriken "Läs mer".

Så fungerar antagningen

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​ Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida. Länk till CSN finns under 'Läs mer' längst ner på sidan.

Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Viss skyddsutrustning tillhandahålls av skolan. Du får skyddsskor, skyddsglasögon, hörselskydd samt t-shirt och sweatshirt. Arbetsbyxor bekostar du själv.

Förkunskapskrav

Godkända grundskolebetyg från årskurs 9 i:

 • Matematik

Och godkänt betyg från gymnasiet i:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå

Alternativt godkända betyg från kommunal vuxenutbildning i:

 • Matematik, delkurs 4 på grundläggande nivå
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå

Du måste bifoga en kopia på dina betyg/intyg tillsammans med din ansökan som styrker dina kunskaper.

Kort fakta om utbildningen

 • Omfattning: 1000 poäng
 • Ansökan öppnar: 26 februari 2024
 • Ansökan stänger: 15 maj 2024
 • Utbildningen startar: 12 augusti 2024
 • Utbildningen slutar: 13 juni 2025
 • Studieperiod: 12 augusti 2024 - 13 juni 2025
 • Studietakt: 100%
 • Utbildningslängd: 44 veckor.
 • Nivå: Gymnasialnivå. På plats med APL (praktik) 15% av utbildningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?