Till Karlskogas startsida

När får mitt barn vara på fritids?

Barn som är folkbokförda i Karlskoga kommun får vara på fritids före och efter skolan under den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Plats kan också erbjudas utifrån barnets eget behov enligt Skollagen 14 kap. 6§. Beslut om plats tas då av rektor.

Särskilda regler gäller för dig som jobbar på obekväma arbetstider, är arbetssökande eller föräldraledig. Ditt barn har inte rätt att vara på fritids när du som förälder är arbetslös eller föräldraledig eller har semester, sommarlov eller annan ledighet.

Om du är föräldraledig

Vid föräldraledighet har syskon inte rätt till fritidsplats. Undantag är om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i form av fritidshem.

Studier eller arbete på deltid vid föräldraledighet kan vid behov ge rätt till plats på fritidshem. Intyg kan begäras in av rektor. I båda dessa fall krävs en ansökan från vårdnadshavare som behovsprövas av rektor som tar beslut.

Om du är arbetssökande

Vid arbetslöshet har barnet inte rätt till fritidsplats. Undantag är om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i form av fritidshem.

Intyg kan begäras in av rektor. I detta fall krävs en ansökan från vårdnadshavare som behovsprövas av rektor som tar beslut.

Om du är sjukskriven

I fritidshem görs en behovsprövning och vistelsetiden kan justeras i samråd med rektor. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning. Vid längre sjukskrivning (60 dagar eller mer) och/eller det finns behov av utökad tid sker individuell prövning. Vårdnadshavare tar kontakt med rektor som tar beslut.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vårdnadshavare som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder genom arbetsförmedlingens försorg räknas inte som arbetslös utan har rätt till den tid som behövs utifrån åtgärden. På begäran ska relevant underlag som styrker sysselsättningen lämnas in till rektor.

Semester och kompledighet

Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är grundregeln att även barnet är ledigt från fritidshemmet. Vid gemensam vårdnad/växelvis boende är regeln att barnet följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

I undantagsfall kan barnet vara i verksamheten, individuell bedömning görs av rektor.

Permittering/varsel/arbetsbefrielse

Vid permittering, varsel eller arbetsbefrielse har vårdnadshavare inte rätt att behålla sin plats i fritidshem.

Obekväm arbetstid - kväll, natt, helger

Om du arbetar obekväm arbetstid och slutar efter kl. 23.00 har du rätt till nio timmars sovtid före eller efter ett avslutat skift. Arbetar du natt och slutar exempelvis kl. 07.00 får ditt barn vara i fritidshem som längst till klockan 16.00, om inte barnets andra vårdnadshavare slutar tidigare, då gäller dennes arbetstid.

Barn som har behov av kväll-, natt- och helgomsorg kan ansöka om plats på Humlans förskola/fritidshem. Kväll-, natt- och helgomsorg är till för barn vars föräldrar arbetar på obekväm tid. Mer information finns på Humlans webbsida.

Oregelbunden arbetstid

Barn 6-12 år i fritidshem, som har omsorgsbehov som inte ligger i direkt anslutning till när förskoleklassen/skolan slutar, har möjlighet att vara kvar under förutsättning
att tiden fram till vårdnadshavaren börjar sitt arbete inte är längre än 2 timmar.

Jourarbete och beredskap

Jour har du i regel på din arbetsplats vilket då räknas som arbete.

Beredskap har du oftast i hemmet med viss inställningstid och då är barnet ledigt tills du blir inringd.

Barnets sjukdom

Vid längre tids sjukdom har barnet kvar sin plats. Läkarintyg kan begäras in av rektor.

Syskons sjukdom

Om ett syskon är sjukt har det andra barnet rätt till tid i fritidshem enligt ordinarie schema. Om syskonet vårdas på sjukhus och det finns behov av utökad tid sker individuell prövning. På begäran ska läkarintyg lämnas till rektor som fattar beslut.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet vardagar klockan 06:00-18:00 om behov finns. Personalen lägger sina arbetstider utifrån barnens behov så det är viktigt att du meddelar ändrade arbetstider i så god tid som möjligt.

Sommaröppet och sammanslagningar

Under veckorna 28-31 är ordinarie verksamhet stängd men någon eller några fritidshem i kommunen är öppna om du har behov av barnomsorg under dessa veckor. Det är dock ingen garanti att det är personal med från barnets ordinarie fritids.

Klämdagar går vissa enheter ihop beroende på antal barn som behöver omsorg.

Planerade stängda dagar

Fritidshemmen har stängt två dagar per termin för kompetensutveckling för personalen. Då är enbart några fritidshem öppna för de som har behov av omsorg. Dessa har då öppet med hjälp av vikarier klockan 06:00-18:00 om behov finns.

Du får information om hur du anmäler behov av omsorg dessa dagar i god tid innan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?