Till Karlskogas startsida

Skolbiblioteken

Skolbibliotekens miljö ska vara inbjudande och locka till läsning och det ska finnas böcker för olika läsvana och i olika ämnen som motiverar eleverna att läsa.

Barn som regelbundet läser eller lyssnar på böcker får ett mycket större ordförråd och forskningen visar att regelbunden läsning inte bara leder till bättre resultat i alla skolans ämnen utan också på sikt ger bättre förutsättningar för att klara av gymnasie- och högskolestudier.

Därför satsar vi här i Karlskoga hårt på elevernas läsning och våra skolbibliotek. Vi vill att barnen ska läsa även utanför skoltid.

Hjälpte informationen på denna sida dig?