Till Karlskogas startsida

Önskemål om skola

Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på om du vill att ditt barn ska börja i grundskolan i Karlskoga, eller byta till annan skola inom kommunen.

Börja i förskoleklass

Du som har barn som ska börja förskoleklass kan önska var du vill att ditt barn ska gå i skolan. Ansökan görs via e-tjänsten "Mina skolval för Karlskoga kommun". Du hittar e-tjänsten och mer information om ansökan på länken Önska skola. 

Börja årskurs 7

Du som har barn som ska börja årskurs 7 kan önska var du vill att ditt barn ska gå i skolan. Ansökan görs via e-tjänsten "Mina skolval för Karlskoga kommun". Du hittar e-tjänsten och mer information om ansökan på länken Önska skola.

Byta till annan grundskola i Karlskoga

För att byta till en annan kommunal grundskola i Karlskoga utanför ordinarie skolvalsperioder fyller ni i blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun" och skickar den till skolförvaltningen.

Postadress Skolförvaltningen:
Karlskoga kommun
10. Skolförvaltningen
691 83 Karlskoga

Verksamhetschef grundskola tar sedan beslut om skolan har möjlighet att ta emot eleven eller inte. Detta gäller även för byte från friskola till kommunal skola.

Önskar ni byta till en friskola tar ni kontakt med den aktuella skolan för att se om det finns plats.

Elev som flyttar till Karlskoga och ska folkbokföras här

Välkommen till Karlskoga, vad roligt att ni ska flytta hit.

Planerar ni att flytta till Karlskoga och önskar plats i grundskolan skickar ni blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga" till Skolförvaltningen.

Postadress Skolförvaltningen:
Karlskoga kommun
10. Skolförvaltningen
691 83 Karlskoga

Vid skolplacering är utgångspunkten att alla elever ska kunna erbjudas plats i den skola där vårdnadshavarna önskar att barnet ska gå. Annars erbjuds plats i en skola nära hemmet.

Elev som önskar gå i skola i Karlskoga men som ska vara folkbokförd i annan kommun

Planerar ni att ert barn ska gå i skola i Karlskoga men vara folkbokfört i en annan kommun ansöker ni om plats via blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun".

Karlskoga kommun skickar då förfrågan till hemkommunen om de är villiga att betala för skolplatsen. Därefter tar verksamhetschef grundskola beslut om eventuell placering. Det fattas inte beslut om mottagande innan hemkommunen beviljat skolgång i Karlskoga. Tänk på att ansöka i god tid eftersom ansökan kräver viss handläggningstid.

Gå i skola i en annan kommun

En elev har rätt att gå i en annan kommuns skola om hen har särskilda skäl att få gå i skolan där utifrån sina personliga förhållanden. Innan den andra kommunen fattar beslut om att ta emot eleven ska den hämta in ett yttrande från elevens hemkommun.

En kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun om elevens vårdnadshavare önskar det. Men om det inte finns särskilda skäl är det inte en rättighet utan det är frivilligt för den andra kommunen att ta emot eleven.

Du ansöker hos den kommunen där du vill att ditt barn ska gå i skola.

Skolskjuts

Tänk på att rätten till skolskjuts kan upphöra om du väljer en annan skola än en skola nära hemmet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?