Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Lov och ledigheter

Under ett läsår har eleverna flera skollov och semesterresor ska ske då. Ansökan till skolan ska göras för all frånvaro.

Fullständigt ifylld ansökan lämnas till klassföreståndare/mentor senast två veckor före ledigheten. Rektor tar sedan beslut om eventuell ledighet enligt Skolverkets direktiv.

Ledighet i samband med till exempel familjehögtider eller religiösa högtider godkänns under enstaka dag.

Övriga fall som kan förekomma prövas från fall till fall av rektor och beviljas restriktivt.

Läkarbesök och tandläkarbesök som gäller del av dag meddelas direkt till klassläraren och ledighetsansökan behöver inte fyllas i.

Eget ansvar att ta igen missade lektioner

Det är elevs och målsmans ansvar att kontakta mentor och lärare för att ta reda på vilka lektioner eleven missar under sin ledighet och göra en planering med respektive lärare. Gör upp om vad eleven behöver läsa på egen hand, om det genomförs prov under ledigheten och så vidare.

Under vår- och höstterminen i årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov. Ledighet beviljas inte under perioden då nationella prov pågår.

Hjälpte informationen på denna sida dig?