Till Karlskogas startsida

Förskoleklass

Förskoleklass är en skolform för sexåringar och ingår i den kommunala skolverksamheten. Den finns på de flesta grundskolor som har lågstadieklasser.

Förskoleklassen stimulerar varje elevs utveckling och lärande och förbereder dem för fortsatt utbildning i grundskolan. I förskoleklass i Karlskoga kommun lägger vi stort vikt vid elevernas språkutveckling.

I Karlskoga kommun erbjuds alla barn som fyller sex år under året en plats i förskoleklass. Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 obligatorisk och året fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen är avgiftsfri. Förskoleklassen följer skolåret och startar samma dag som grundskolan. Verksamheten pågår måndag till fredag och under året ligger studiedagar och lov som sammanfaller med skolans studiedagar och lov.

Barnomsorg utöver förskoleklassen

Om du är i behov av barnomsorg utöver den tid ditt barn är i förskoleklassen behöver du ansöka om det. Du ansöker om plats i fritidshem antingen via e-tjänst eller via blankett. Du hittar e-tjänsten under "Läs mer" längst ner på sidan. Önskar du en blankett kontaktar du kommunens Servicecenter. Detta gäller alla som är i behov av fritidshem oavsett om du idag har barnomsorg eller inte.

Skolskjuts

Om ditt barn enbart deltar i förskoleklassen kan barnet ha rätt till skolskjuts. Detta gäller barn som har längre än 3 km till förskoleklassen eller som uppfyller något av de andra kriterier som gäller för skolskjuts. Barnet har inte rätt till skolskjuts om det deltar i skolbarnsomsorg på heltid.

Om ni önskar placering vid annan skola än den kommunen erbjuder kan rätten till kostnadsfri skolskjuts upphöra.

Önska skola

Du som har barn som ska börja förskoleklass kan önska var du vill att dina barn ska gå i skolan. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt. Du behöver inte önska plats vid de skolor som ligger närmast hemmet, du får önska vilken skola du vill i hela kommunen.

Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. I Karlskoga kommun betyder det att alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till en skolplats inom tre kilometer från hemmet. Avståndet mäts framför allt i gång- och cykelväg mellan hemmet och skolan. Om det inte finns en skola inom tre kilometer från hemmet har barnet rätt till en skola dit kostnadsfri skolskjuts anordnas.

Om du inte önskar skola kommer ditt barn att placeras i en skola inom tre kilometer från hemmet. Det innebär inte alltid att det är den skola som ligger närmast hemmet.

Bosatt i annan kommun

Du som har barn som är bosatt i en annan kommun placeras på samma sätt förutsatt att er hemkomun medger att ditt barn börjar i förskoleklassen i Karlskoga kommun.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?