Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Förskoleklass

Förskoleklass är en skolform för sexåringar och ingår i den kommunala skolverksamheten. Den finns på de flesta grundskolor som har lågstadieklasser. Förskoleklassen stimulerar varje elevs utveckling och lärande och förbereder dem för fortsatt utbildning i grundskolan. I förskoleklass i Karlskoga kommun lägger vi stort vikt vid elevernas språkutveckling.

I Karlskoga kommun erbjuds alla barn som fyller sex år under året en plats i förskoleklass. Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 obligatorisk och året fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen är avgiftsfri. Förskoleklassen följer skolåret och startar samma dag som grundskolan. Verksamheten pågår måndag till fredag och under året ligger studiedagar och lov som sammanfaller med skolans studiedagar och lov.

Barnomsorg utöver förskoleklassen

Om du är i behov av barnomsorg utöver den tid ditt barn är i förskoleklassen behöver du ansöka om det. Du ansöker om plats i fritidshem antingen via e-tjänst eller via blankett. Du hittar både e-tjänsten och blanketten under "Läs mer", längst ner på sidan. Detta gäller alla som är i behov av fritidshem oavsett om du idag har barnomsorg eller inte.

Skolskjuts

Om ditt barn enbart deltar i förskoleklassen kan barnet ha rätt till skolskjuts. Detta gäller barn som har längre än 3 km till förskoleklassen eller som uppfyller något av de andra kriterier som gäller för skolskjuts. Barnet har inte rätt till skolskjuts om det deltar i skolbarnsomsorg på heltid.

Om ni önskar placering vid annan skola än den kommunen erbjuder kan rätten till kostnadsfri skolskjuts upphöra.

Önska skola

Du som har barn som ska börja förskoleklass läsåret 2023/24 kan önska var du vill att dina barn ska gå i skolan. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt. Du behöver inte önska plats vid de skolor som ligger närmast hemmet, du får önska vilken skola du vill i hela kommunen.

Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. I Karlskoga kommun betyder det att alla barn som ska börja i förskoleklassen läsåret 2023/24 har rätt till en skolplats inom tre kilometer från hemmet. Avståndet mäts framför allt i gång- och cykelväg mellan hemmet och skolan. Om det inte finns en skola inom tre kilometer från hemmet har barnet rätt till en skola dit kostnadsfri skolskjuts anordnas.

Om du inte önskar skola kommer ditt barn att placeras i en skola inom tre kilometer från hemmet. Det innebär inte alltid att det är den skola som ligger närmast hemmet.

Hur du önskar skola och mer information hittar du här: Önska skola Öppnas i nytt fönster.

Överklagan

Har du fått avslag på din ansökan om att byta till annan skola än den erbjudna kan du i vissa fall överklaga beslutet.

Om avslaget beror på att placeringen orsakar betydande organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan beslutet överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagan sker skriftligt till Karlskoga kommun och ska innehålla datum, hur du vill ändra beslutet, argument för ändringen samt din underskrift.

Om beslutet grundas på närhetsprincipen går det inte att överklaga hos Skolväsendets överklagandenämnd. Däremot kan själva beslutsfattandet prövas i förvaltningsrätten. Där prövas om beslutet tagits på korrekt sätt men beslutets innehåll prövas inte.

Överklagan skickas till:

Karlskoga kommun
10 Skolförvaltningen
691 83 Karlskoga.

Överklagan ska vara kommunen tillhanda senast 3 veckor efter att du mottagit beslutet. Läs mer om hur du överklagar på överklagandenämndens webbplats

Överklagandenämnden, overklagandenamnden.se Länk till annan webbplats.

Bosatt i annan kommun

Du som har barn som är bosatt i en annan kommun placeras på samma sätt förutsatt att er hemkomun medger att ditt barn börjar i förskoleklassen i Karlskoga kommun.

Hjälpte informationen på denna sida dig?