Till Karlskogas startsida

Sverigefinska rådet

Kommunens sverigefinska råd är hela kommunens referensorgan men är organisatoriskt knutet till kommunledningskontoret.

Rådets syfte är att stärka minoritetens inflytande i frågor där minoriteten har ett intresse att påverka kommunen. Kommunen ska informera rådet om planer som berör den sverigefinska minoriteten före förändring av insatsernas utformning och organisation, när det berör den sverigefinska minoriteten. Sverigefinnar ska genom rådet ges en större delaktighet i kommunens insatser. Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden.

Rådets uppdrag är att identifiera och initiera åtgärder för att intentionerna med reglerna om förvaltningsområde i lagen (2009:724) om nationella minoriteter, uppfylls.

Rådet skall vara ett språkrör mellan Karlskogas sverigefinnar och Karlskoga kommun.

Rådet skall ta upp synpunkterna som kommit fram i de allmänna mötena och vidarebefordra dem vid behov.

Rådet skall årligen följa upp och rapportera arbetet till kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret för de minoritetspolitiska målen.

Karlskoga kommun ska årligen inlämna verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

Sammanträden genomförs klockan 14.00-16.00 på följande datum:

  • Tisdag 13 februari
  • Tisdag 14 maj
  • Tisdag 10 september
  • Tisdag 26 november

Hjälpte informationen på denna sida dig?