Till Karlskogas startsida

Kommunala pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är hela kommunens referensorgan men är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Kommunen ska informera rådet om planer före en förändring av en samhällsinsats som berör pensionärerna som grupp i Karlskoga. Pensionärerna ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets insatser.

Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

Sammanträden genomförs klockan 13.00 på följande datum:

  • 13 februari
  • 14 maj
  • 3 september
  • 26 november

Hjälpte informationen på denna sida dig?