Till Karlskogas startsida

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) är hela kommunens referensorgan och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Kommunen ska informera rådet om planer före förändring av samhällsinsatsernas utformning och organisation, när det berör personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden.

Rådet ska vara ett samråds-, informations- och referensorgan för övergripande planeringsfrågor. Det ska samla in de funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga politiker.

I rådet finns politiker från samtliga nämnder och styrelser och de flesta funktionshinderorganisationer är också representerade.

Portabel hörselslinga och guideväska

Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) har en portabel slingväska, som kan lånas av föreningar där hörselskadade deltar. Kontakta biblioteket som sköter utlåningen.

Hos biblioteket kan man också låna en guideväska, som är en mobil anläggning som kan användas vid exempelvis evenemang som guidade turer eller föreläsningar. Guideväskan innehåller en sändare/mikrofon som används av den som pratar och hörlurar/mottagare för de som lyssnar. Mottagaren kan användas av både personer med hörapparat och personer utan hörselnedsättning. Med hjälp av ett halsband med mottagare som kopplas på slingläge kommer ljudet i hörapparaten. För hörande används hörlurar. Genom att använda hörlurar är det enklare att hålla avstånd till andra människor, de som befinner sig längst bak i gruppen kan höra lika bra som de längst fram.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

Sammanträden för rådet för funktionshinderfrågor genomförs klockan 14.00 på följande datum:

  • 27 mars
  • 23 oktober

Sammanträden för rådet för funktionshinderfrågor genomförs klockan 10.00 på följande datum:

  • 12 juni

Hjälpte informationen på denna sida dig?