Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Rådet för funktionshindersfrågor, funktionshinderkonsulent

Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) är hela kommunens referensorgan och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Kommunen ska informera rådet om planer före förändring av samhällsinsatsernas utformning och organisation, när det berör personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden.

Rådet ska vara ett samråds-, informations- och referensorgan för övergripande planeringsfrågor. Det ska samla in de funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga politiker.

I rådet finns politiker från samtliga nämnder och styrelser och de flesta funktionshinderorganisationer är också representerade.

Portabel hörselslinga

Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) har en portabel slingväska, som kan lånas av föreningar där hörselskadade deltar.

Servicecenter på Kommunstyrelsens Hus, Katrinedalsgatan 4  sköter utlåningen. Ring för mer information på telefon: 0586-610 00.

Protokoll

Uppdaterad 2020-05-25

Sammanträdesdatum

Rådet för funktions-hinderfrågor 2020

18 mars - Inställt
27 maj - Inställt
16 september
2 december


Rådet för funktionshinderfrågors arbetsutskottet:


19 februari
22 april - Inställt
19 augusti
4 november