Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunala pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är hela kommunens referensorgan men är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Kommunen ska informera rådet om planer före en förändring av en samhällsinsats som berör pensionärerna som grupp i Karlskoga. Pensionärerna ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets insatser.

Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden.

Handlingar och protokoll

Uppdaterad 2020-02-03