Till Karlskogas startsida

Vattenanalyser granskar narkotikaanvändandet

När en person använder narkotika passerar det genom kroppen och hamnar i avloppsvattnet efter toalettbesök.

I Karlskoga kommun används en metod där analyser görs på orenat avloppsvatten för att granska narkotikaanvändandet. Metoden är internationellt accepterad och har använts systematiskt på flera håll i landet.

Under 2020 och 2021 skedde vattenmätningarna vid fem tillfällen under året. Från 2022 utökades det till sex tillfällen. Avloppsvattnet analyseras genom att beräkna koncentrationen av metaboliter av preparaten amfetamin, metamfetamin, MDMA, cannabis, kokain, tramadol och nikotin. Provsvaren ger information om omfattningen av hela kommunens invånares användning av olika typer av narkotika och om vilka preparat som används. Genom mätningarna går det inte att veta vem som använder narkotika eller hur mycket narkotika en person använder men över tid kan vi se ökningar eller minskningar av förekomsten i Karslskoga av de droger som mäts.

Utvecklingsarbetet drivs av Västra länsdelen mot droger i samverkan med reningsverket i Karlskoga. Kunskap om förekomsten av narkotika är en förutsättning för att bedriva ett effektivt förebyggande arbete. Analysresultaten från avloppsvattnet tillsammans med resultat från drogvaneundersökningar, samt annan statistik och kunskap fungerar som underlag för det fortsatta strategiska drogförebyggande arbetet i kommunerna.

Bakgrund

Under sommaren 2020 påbörjade Karlskoga och Degerfors ett utvecklingsarbete som innebar en utökning av narkotikakartläggning. Det sker via en metod där analyser görs på orenat avloppsvatten.

För att få en uppfattning om vilka narkotikaklassade preparat och hur stora mängder som används av människor i Karlskoga och Degerfors kommuner har vattenanalyserna gjort sedan juni 2020. Från 2022 sker också ett samarbete med Länsstyrelsen för att jämföra mellan andra kommuner i Örebro län.

Hjälpte informationen på denna sida dig?