Till Karlskogas startsida

Drogförebyggande arbete

Karlskoga och Degerfors förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa.

Det finns kommunspecifika folkhälsoplaner där förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping och tobak är ett av de prioriterade områdena.

Detta ska huvudsakligen ske genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Karlskoga och Degerfors har beslutat om följande övergripande mål:

  • Höja debutåldern för alkoholkonsumtionen
  • Förmå ungdomar att avstå från alkohol, narkotika, tobak och doping
  • Utveckla och förbättra befintligt arbete gällande tillsyn
  • Verka för förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar
  • Stärka föräldrar/vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd
  • Verka för tidig upptäckt och insatser
  • Fortsatt samverkan mellan berörda aktörer

Hjälpte informationen på denna sida dig?