Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Stöd och hjälp

Här kan du hitta stödfunktioner kopplat till alkohol och andra droger. 

Har någon i din familj eller i din närhet problem med alkohol eller andra droger?

Du är inte ensam. Ungefär vart femte barn i Sverige lever i familjer med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion.

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt. Här kan du som barn och ungdom hitta stöd. Här finns verksamheter som erbjuder stöd i Karlskoga och Degerfors. Vi har även samlat internetsidor och jourtelefon där du kan ställa dina frågor anonymt.

Stöd till barn och ungdom Karlskoga

Rymden
I Karlskoga finns stödgruppsverksamhet för dig som lever med en förälder med psykisk ohälsa eller som har ett missbruk.
Rymden

Elevhälsa
Elevhälsan finns till för dig som går i skolan. Varje skola har skolsköterska och kurator som gärna träffar och hjälper dig vidare om du behöver.
Elevhälsan Karlskoga

Kontakt med elevhälsan vid Möckelngymnasiet - Karlskoga.
Elevhälsan Möckelngymnasiet - Karlskoga

Tellus

Tellus vänder sig till personer från 18 år och är till för personer som utvecklat ett problematiskt förhållande till alkohol, droger, spel eller läkemedel och som kommit fram till att de vill förändra sin situation.

Har du frågor om beroende är du välkommen att ringa oss. Du kan ställa frågor och diskutera funderingar om just dina behov och om vilka olika behandlingsalternativ som finns.
Tellus

Gemensamt stöd för Ungdomar i Karlskoga och Degerfors
Behöver du hjälp, eller någon att prata med? Ta kontakt med Karlskogas ungdomsmottagning.
Karlskogas ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Psykiatriska insatser till barn och ungdomar i Örebro län.
Psykiatri för barn och unga vuxna Länk till annan webbplats.

Här hittar du kontaktuppgifter dit du som är ung och mår dåligt kan vända dig för att få hjälp.
Vårdguiden på nätet 1177 Länk till annan webbplats.

Stöd till barn och unga Degerfors

Du kan vända dig till kommunens socialtjänst om du behöver stöd.
Stöd till barn och unga i Degerfors Länk till annan webbplats.

Via Familjeguiden kan du som förälder eller anhörig till barn i åldern 0-20 år på ett enkelt sätt få hjälp att hitta just de verksamheter som du önskar få kontakt med och på så vis få svar på dina frågor och funderingar.
Familjeguiden Länk till annan webbplats.

Elevhälsa
Elevhälsan finns till för dig som går i skolan. Varje skola har skolsköterska och kurator som gärna träffar och hjälper dig vidare om du behöver.
Elevhälsan Degefors Länk till annan webbplats.

Kontakt med elevhälsan vid Möckelngymnasiet- Degerfors.
Elevhälsan Möckelngymnasiet - Degerfors

Gemensamt stöd för Ungdomar i Karlskoga och Degerfors
Behöver du hjälp, eller någon att prata med? Ta kontakt med Karlskogas ungdomsmottagning.
Karlskogas ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Psykiatriska insatser till barn och ungdomar i Örebro län.
Psykiatri för barn och unga vuxna Länk till annan webbplats.

Här hittar du kontaktuppgifter dit du som är ung och mår dåligt kan vända dig för att få hjälp.
Vårdguiden på nätet 1177 Länk till annan webbplats.

Stöd till vuxna Karlskoga Degerfors

Karlskoga

Satelliten
På Satelliten kan man som förälder få rådgivning kring sitt föräldraskap samt om man som förälder är orolig över sitt barn.
Satelliten

Gryningen
Gryningen vänder sig till blivande föräldrar och för familjer där barnen är mellan 0-6 år. Gryningen hjälper föräldrar som uppfattar att de har samspelssvårigheter med sina barn.
Gryningen Länk till annan webbplats.

Tellus

Tellus öppenvård vänder sig till personer från 18 år och är en kvalificerad öppenvårds-behandling för personer som utvecklat ett problematiskt förhållande till alkohol, droger, spel eller läkemedel och som kommit fram till att de vill förändra sin situation.

Har du frågor om beroende är du välkommen att ringa oss. Du kan ställa frågor och diskutera funderingar om just dina behov och om vilka olika behandlingsalternativ som finns.

På öppenvården Tellus arbetar drogterapeuter, socialrådgivare och KBT-terapeut.

Vi har även mottagning för alkohol- och drogtest. Provtagningen utförs av utbildad undersköterska.

Du kan komma till oss om du har problem med

  • alkohol
  • narkotika
  • mediciner
  • spel om pengar

Om du är anhörig till en person som missbrukar kan du också få hjälp från öppenvården. Du kan få enskilda samtal eller deltaga i gruppverksamhet för anhöriga.

Tellus

Orosanmälan
Om du ser ett barn som far illa så gör en orosanmälan till Socialtjänsten.
Orosanmälan

Degerfors

Guide till stöd för familjer i Degerfors
Familjeguiden Länk till annan webbplats.

Gryningen
Gryningen vänder sig till blivande föräldrar och för familjer där barnen är mellan 0-6 år. Gryningen hjälper föräldrar som uppfattar att de har samspelssvårigheter med sina barn.
Gryningen Länk till annan webbplats.

Orosanmälan
Om du ser ett barn som far illa så gör en orosanmälan till Socialtjänsten.
Kontaktuppgifter för orosanmälan Länk till annan webbplats.

Stöd till närstående Karlskoga Degerfors

Karlskoga

Tellus öppenvård vänder sig till personer från 18 år som har ett alkohol- eller drogberoende samt dess anhöriga.
Tellus

Om du är anhörig till en person som missbrukar kan du också få hjälp från öppenvården. Du kan få enskilda samtal eller deltaga i gruppverksamhet för anhöriga.
Anhörigstöd, karlskoga.se

Degerfors

Har du en anhörig med missbruksproblem? Vill du komma i kontakt med likasinnade? Läs mer om Degerfors kommuns anhörigstöd.
Anhörigstöd, degerfors.se Länk till annan webbplats.

Karlskoga och Degerfors

Behandlingshem med anhörigprogram
Rockesholm Länk till annan webbplats.

Stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående med ett beroende
Beroendecentrums anhörigstöd Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?