Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Koll på cannabis

Karlskoga och Degerfors arbetar aktivt för att färre unga ska använda cannabis. Visste du att föräldrars nej till cannabis är en av de viktigaste anledningarna att en ungdom inte provar cannabis?  

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch, marijuana och cannabisolja. Den liberala synen på cannabis ökar bland ungdomar i Karlskoga och Degerfors. Majoriteten av ungdomarna har inte testat narkotika, men i år två på gymnasiet har ungefär var tionde elev gjort det. I årskurs nio har ungefär 2 % av eleverna testat narkotika. Cannabis är den klart vanligaste narkotikan bland ungdomar.  

Fakta om cannabis

Cannabis är den vanligaste illegala drog som används i världen och efterfrågan på behandlingsinsatser för problematiskt cannabisbruk ökar generellt i medel- och höginkomstländer. De vanligaste indikatorerna för cannabisutveckling tyder på att cannabisbruket även har ökat något i Sverige under de senaste tio åren. En tidig debut och ett fortsatt regelbundet och omfattande bruk av cannabis kan störa den normala utvecklingen av hjärnan. Forskning visar också på andra effekter av cannabisbruk så som försämrade kognitiva funktioner, beroendeutveckling och ökad risk för psykotiska symtom, till exempel schizofreni. Frekvent bruk av cannabis i tidiga åldrar är i högre grad kopplat till mer allvarliga och varaktiga risker för hälsan än cannabisbruk i vuxen ålder.

Fakta om narkotika från UMO.se (ungdomsmottagningen på nätet)
UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 myter om cannabis av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
8 myter om cannabis Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Fakta om narkotika

Fakta om narkotika från UMO.se (ungdomsmottagningen på nätet)
UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 myter om cannabis av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
8 myter om cannabis Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?