Till Karlskogas startsida

Koll på cannabis

Karlskoga och Degerfors arbetar aktivt för att färre unga ska använda cannabis. Visste du att föräldrars nej till cannabis är en av de viktigaste anledningarna att en ungdom inte provar cannabis?

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch, marijuana och cannabisolja. Den liberala synen på cannabis ökar bland ungdomar i Karlskoga och Degerfors. Majoriteten av ungdomarna har inte testat narkotika, men i år två på gymnasiet har nästan var tionde elev gjort det. Bland högstadieelever har 3 % av eleverna testat cannabis någon gång. Cannabis är den klart vanligaste narkotikan bland ungdomar.

Fakta om cannabis

Cannabis är den vanligaste illegala drog som används i världen och efterfrågan på behandlingsinsatser för problematiskt cannabisbruk ökar generellt i medel- och höginkomstländer. De vanligaste indikatorerna för cannabisutveckling tyder på att cannabisbruket även har ökat något i Sverige under de senaste tio åren.

En tidig debut och ett fortsatt regelbundet och omfattande bruk av cannabis kan störa den normala utvecklingen av hjärnan. Forskning visar också på andra effekter av cannabisbruk så som försämrade kognitiva funktioner, beroendeutveckling och ökad risk för psykotiska symtom, till exempel schizofreni. Cannabisbruk kan också leda till ångest eller depression. Frekvent bruk av cannabis i tidiga åldrar är i högre grad kopplat till mer allvarliga och varaktiga risker för hälsan än cannabisbruk i vuxen ålder.

Lästips

Låt dig inte luras - 8 myter om Cannabis Länk till annan webbplats.

Fakta om narkotika från Ungdomsmottagningen på nätet - umo.se Länk till annan webbplats.

Cannabis - Drugsmart Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?