Till Karlskogas startsida

För dig som erbjuder en arbetsplats

För dig som ska ta emot en feriepraktikant under sommaren eller för dig som funderar på att göra det. Här hittar du det du behöver veta.

Tack för att du gör skillnad

Först och främst vill vi tacka för att du tar emot feriepraktikanter på din arbetsplats eller funderar på att göra det. Genom att ta emot feriepraktikanter ger du ungdomarna en värdefull erfarenhet, en möjlighet att tjäna pengar och kanske en ny idé om vad de vill göra i framtiden. Feriepraktikanterna kan vara dina framtida kollegor! Därför är det mycket viktigt att den erfarenheten blir både positiv och lärorik och där gör du och din arbetsplats skillnad för såväl ungdomarna, som för din egen och kommunens kompetensförsörjning. 

Om feriepraktikplatserna

Feriepraktik är ett handlett sommarjobb där ungdomar skrivna i Karlskoga kommun praktiserar under tre veckor. Feriepraktik kan endast sökas av de som går ut 9:an eller 1:an på gymnasiet. Tanken är att ge ungdomarna chansen att få komma ut i arbetslivet och skaffa värdefulla erfarenheter. Feriepraktikperioden är också ett tillfälle att visa upp våra arbetsplatser och yrken.

Ett önskemål för att kunna ta emot ungdomar är att ni har en utsedd handledare och kan erbjuda utvecklande arbetsuppgifter, det motiverar och skapar en känsla av tillhörighet.

Praktikperioder och arbetstid

Praktikperioden ska vara totalt 60 timmar. Vi erbjuder tre perioder under sommarveckorna, men det finns även möjlighet att ta emot under ett annat tre veckorsintervall under sommarperioden. Meddela detta vid registrering av feriepraktikplats.

  • Period 1: Vecka 25 – 27 (3 veckor, ca 4 timmar/dag)
  • Period 2: Vecka 28 – 29 (2 veckor, ca 6 timmar/dag)
  • Period 3: Vecka 30 – 32 (3 veckor, ca 4 timmar/dag)

Observera att praktikperiod 2 är förkortad till två veckor och kräver därför 6 timmars arbete per dag i genomsnitt.

Arbetsplatsen bestämmer arbetstider baserat på verksamhetens behov. Arbetstiderna ska i huvudsak förläggas dagtid, helgfria vardagar.

Ungdomar som arbetar midsommarveckan bör vara lediga på midsommarafton. Förhoppningsvis kan ni sprida ut eventuellt förlorade arbetstimmar på andra arbetsdagar.

Om arbete ändå sker vardagar kväll efter klockan19 och/eller lördag-söndag, ska det tydligt förankras med ungdomen innan. Ungdomen har då rätt till OB ersättning. OB ersättning bekostas av respektive arbetsplats/förening som faktureras i efterhand från Kompetensförsörjningsenheten (KFE) enligt följande:

  • OB ersättning helg 61,90 kr/timmen
  • OB ersättning kväll 24 kr/timmen

Lön och sociala avgifter

Lönen är 73 kr/timme inklusive semesterersättning. Karlskoga kommun betalar lön och sociala avgifter. Eventuell OB ersättning bekostas av respektive arbetsplats/förening, se ovan.

Försäkring

Feriepraktikanten är försäkrad genom Karlskoga kommun.

Vi behöver praktikplatser

Karlskoga kommun söker varje år feriepraktikplatser hos organisationer och föreningar i Karlskoga. Är du intresserad av att ta emot praktikanter och göra skillnad för såväl ungdomarna, som för din egen och kommunens kompetensförsörjning, ta en kontakt med oss för mer information.

Praktisk information

Här hittar du samtlig information som du behöver veta inför att feriepraktikanten dyker upp hos dig.

Innan praktiken börjar

Handledare

Handledaren har en viktig roll som förebild, och ansvarar för att feriepraktikanten ska känna sig välkommen och introduceras på ett bra sätt på arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna. Se till att handledaren är väl förberedd på att ta emot feriepraktikanterna.

Förberedelser

  • Riskbedömning ska göras utifrån en mall och skickas till marianne.kotiaho@karlskoga.se
  • Förbered introduktion.
  • Ordna med arbetskläder och eventuella arbetsverktyg.
  • Informera kollegorna om att feriepraktikanten börjar.
  • Säkerställ attt du har haft en kontakt med feriepraktikanten innan praktiken startar så att ni är överens om var och när ni ska träffas den första dagen.

Under praktiken

Introduktion

En genomtänkt introduktion är viktig för en lyckad praktik. Berätta om verksamheten, vad ni gör och vilka yrken som finns. Informera och introducera i arbetsuppgifterna. Ta upp praktiska frågor om arbetstider, användandet av mobiltelefon, rutiner, sekretess och bemötande. Fråga gärna feriepraktikanten om vilka förväntningar som finns.

Säkerställ att praktikanten:

Arbetsmiljö

Kommunen har ett arbetsmiljöansvar. Riskbedömning ska genomföras innan feriepraktikanten börjar. Det finns särskilda föreskrifter för minderårigas arbetsmiljö. Mer information går att läsa i Arbetsmiljöverkets hemsida och i broschyren ”Så får barn och ungdomar arbeta” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frånvaro

Berätta för feriepraktikanten var de ska meddela frånvaro. Ingen lön utbetalas vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro. Om du och feriepraktikanten kommer överens om att den tiden kan arbetas igen är detta okej.

Avslut av praktiken

Närvarorapportering

Sista arbetsdagen fyller du och feriepraktikanten i närvarorapporten samt vid behov blanketten för skattereducering.

Utvärdering

Handledaren ansvarar för att feriepraktikanten fyller i den utvärderingsenkät som finns länkad på närvarorapporten i form av en QR-kod.

Säg tack!

Tacka för att feriepraktikanten har varit hos er. Prata gärna om hur du upplever att det har gått för praktikanten och fånga upp eventuella förbättringsförslag.

Vanliga frågor och svar

Kommer feriepraktikanterna att höra av sig till mig?

Vi uppmanar praktikanterna att ta kontakt med dig som handledare i god tid innan perioden börjar. Vi vet också att det inte alltid sker. I så fall får du gärna kontakta de praktikanterna i god tid med information om var och när ni skall träffas första arbetsdagen och om det är något särskilt den behöver tänka på, till exempel oömma kläder.

Vad gör jag om feriepraktikanten inte dyker upp på sin feriepraktikplats första dagen?

Du kontaktar ungdomen omgående och kontrollerar varför hen inte har dykt upp. Om ni inte får kontakt skicka ett mail till Marianne Kotiaho omgående.

Vad gör jag om en feriepraktikant missköter sig?

Om en praktikant missköter sig som att inte följa feriepraktikens och respektive verksamheters regler vill vi att ni återkopplar till Marianne Kotiaho omgående.

Får feriepraktikanten arbeta mer än totalt 60 timmar?

Nej anställningsavtalet som feriepraktikanten har skrivit under omfattar max 60 timmar och praktikanterna får lön för max 60 timmar.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om praktiken?

Vänd dig till feriesamordnare Marianne Kotiaho.

Kontakt

Marianne Kotiaho
Arbetsmarknadssekreterare, Karlskoga kommun
Telefon: 0586-619 75
Mejl: marianne.kotiaho@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?