Till Karlskogas startsida

Kommunkompassen är ett verktyg som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Kommunkompassen genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och ger en övergripande genomlysning av hela kommunkoncernen. Resultatet visar på både styrkor och förbättringsområden inom dessa områden:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv och
  • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Kommunkompassen - tre viktiga områden

De här tre områdena sticker ut som särskilt positiva i Karlskoga kommuns utvärdering som genomfördes 2022.

Samspel – medborgare och förtroendevalda

Vi arbetar ständigt för att öka medborgardialogen och därmed stärka demokratin.

Kvalitetsutveckling

Vi fokuserar på kvalitetsutveckling för att möta kraven från medborgare och för att driva verksamhetsutveckling framåt.

Samhällsutveckling

I Karlskoga kommun arbetar vi aktivt med social och ekologisk hållbarhet genom samverkan och breda insatser.

Hjälpte informationen på denna sida dig?