Till Karlskogas startsida

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet, också kallat KKiK, ger en översiktlig bild av en kommuns kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Resultaten presenteras inom fem områden:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Resultat och effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Kommunens resultat redovisas årligen och resultaten nedan avser år 2022.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?