Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Drogförebyggande arbete

Drogfri skolavslutning. Foto: Frida Edlund

Karlskoga och Degerfors förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa.

Det finns kommunspecifika folkhälsoplaner där förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping och tobak är ett av de prioriterade områdena.

Detta ska huvudsakligen ske genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Karlskoga och Degerfors har beslutat om följande övergripande mål:

 • Höja debutåldern för alkoholkonsumtionen
 • Förmå ungdomar att avstå från alkohol, narkotika, tobak och doping
 • Utveckla och förbättra befintligt arbete gällande tillsyn
 • Verka för förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar
 • Stärka föräldrar/vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd
 • Verka för tidig upptäckt och insatser
 • Fortsatt samverkan mellan berörda aktörer

Västra länsdelen mot droger
Arbetsgruppens uppdrag är att fungera som ett övergripande nätverk med syfte att skapa kortare informationsvägar i det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning och beroendeframkallande läkemedel.

Vi gör detta genom att

 • bevaka och driva frågan genom utbyte av erfarenheter, information och kunskap samt utveckla arbetsmetoder
 • bedriva förebyggande arbete för att motverka bruk av narkotika bland barn och ungdomar
 • ta fram en samlad bild över narkotikaläget genom att inhämta och sammanställa inkomna förgiftningar till akuten och följa utvecklingen över tid
 • planera insatser utifrån behov och resultat
 • utbilda nyckelpersoner i droger, drogtecken och anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen
 • sprida information till vårdnadshavare och anhöriga genom en upprättad kommunikationsplan

Arbetsgruppen består av representanter från verksamheter som på olika sätt möter ungdomar i sin vardag. Arbetsgruppen består av nedanstående samverkande parter:

 • Polis
 • Folkhälsoförvaltningen (Karlskoga-Degerfors)
 • Socialförvaltningen (Karlskoga & Degerfors)
 • Skolförvaltningen (Karlskoga)
 • Kultur- och föreningsförvaltningen (Karlskoga)
 • Kultur- och utbildningsförvaltningen (Degerfors)
 • RF- SISU Örebro län
 • Karlskoga lasarett

Rymden
När ditt barn behöver stöd:

 • Barn behöver sätta ord på sina känslor och få veta att det är inte deras fel
 • Barn blir trygga av förklaringar och fakta
 • Barn mår bra av att träffa barn i samma situation

Rymden ger ditt barn stöd:

 • Rymden har gruppledare som har kunskap och är vana att prata med barn om dessa frågor
 • Hos oss får de leka och göra roliga övningar för att bearbeta upplevelser
 • Låt ditt barn vara med i Rymden

Det här händer hos oss:

 • Barnen får prata, göra olika övningar, fika och ha roligt tillsammans med andra barn
 • Grupperna består av 4-6 barn eller tonåringar
 • Träffarna sker en gång i veckan efter skoltid
 • Vi avslutar alltid med led eller övning
 • Det är anonymt och kostar ingenting

För kontakt läs mer: Rymdens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsgårdar
Fritidsgårdarna i Karlskoga är mötesplatser för ungdomar. I Karlskoga finns två kommunala fritidsgårdar, Stacken och Skranta. Där kan man umgås med kompisar och delta i olika aktiviteter.

Alla är välkomna som går i årskurs 7 - 17 år.

Läs mer här: Fritidsgårdar

Säker och trygg förening
Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamheter i föreningslivet.

Säker & Trygg förening är ett samarbete mellan Karlskoga kommun och SISU Värmland med målet att bidra till bättre en hälsa, minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och trygghet för alla i en förening, som aktiva, ledare, föräldrar med flera.

Nyttan med att vara en Säker & Trygg förening:

 • Lättare att rekrytera medlemmar, ledare och styrelse.
 • Tydligare ansvarsområden och rutiner.
 • Säkerhet och trygghet i föreningen.
 • Statushöjare.
 • Ökad kontakt och samarbete med andra föreningar.

Läs mer här: Säker och trygg förening

100% ren träning
Riktig träning handlar inte om vad du tar - utan vad du ger! Karlskoga och Degerfors arbetar för 100 % ren träning!

En del i arbetet är samverkan med lokala gym som aktivt valt att arbeta förebyggande kring dopning och skadliga kosttillskott. I arbetet används metoden 100% Ren Hårdträning som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. 

Träningsanläggningar som arbetar utifrån arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning kan bli diplomerade 100% gym. Diplomeringen omfattar alla typer av träningsanläggningar, kommunala, föreningsdrivna och privata.

I Karlskoga och Degerfors finns sex diplomerade gym som aktivt arbetar för en dopningsfri miljö

Crossfit Karlskogalänk till annan webbplats

Aero Träningscenterlänk till annan webbplats

Strandbadet Karlskogalänk till annan webbplats

Davids träningscenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Colluseum Clublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C-BOXlänk till annan webbplats

Läs mer på: #renhårdträninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2020-05-04