Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunkompassen

Karlskoga kommun har hittills genomfört två kommunkompasser, den ena 2010, den andra 2014 och har förbättrat sitt resultat. 2014 fick kommunen 450 poäng, vilket är 66 poäng mer än förra utvärderingen, vilket är en synbar kvalitetsförbättring.

Den maximala poängen är 800 (max 100 poäng per huvudområde). Det innebär att Karlskoga 2014 låg på motsvarande snittet för svenska kommuner. Den kommun som nått högst poäng i Sverige är Nacka, som 2011 nådde 644 poäng år.

Om Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Kommunkompassens resultat används som utgångspunkt i kommunens förbättringsarbete. Ungefär hälften av landets kommuner har gjort utvärderingen en eller flera gånger sedan verktyget började användas 2002.

Kommunkompassen utvärderar inte enskilda verksamheter, utan har fokus på kommunen som helhet. Kompassen analyserar samspelet mellan det politiska systemet, kommunens förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats samt utvecklingen av lokalsamhället. Kommunkompassen utvärderar alltså inte verksamheten i sig utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

En kommun som får höga poäng är en kommun med goda förutsättningar för att kunna leverera bra kvalitet i verksamheterna, i till exempel skolan eller inom äldreomsorgen.

Uppdaterad 2018-02-26