Logotyp för Karlskoga kommun

Gymnasiekurser inom vuxenutbildningen

För dig som saknar en eller flera pusselbitar att uppfylla din stora dröm!

Vad spännande att du är intresserad av att ta dig ett steg närmare dina drömmar! Hos oss på Vuxnas lärande har du möjlighet att läsa upp dina gymnasiebetyg.

Genom att läsa gymnasiekurser inom vuxenutbildningen kan du få fullständigt gymnasiebetyg, komplettera dina tidigare gymnasiebetyg, bredda kompetensen för ett yrke eller få behörighet till högskola och universitet.

När ansökan är öppen gör du din ansökan här: Ansök till grundskole- och gymnasiekurser.

Har du frågor inför din ansökan? Här på sidan hittar du information om gymnasiekurser inom vuxenutbildningen samt vanliga frågor och svar.

Hittar du inte den information du söker kan du kontakta Servicecenter som sedan hänvisar dig vidare till rätt person att svara på dina frågor.
Telefon: 0586-610 00
E-post: info@karlskoga.se

Kan jag studera gymnasiekurser?

​Gymnasiekurser inom den kommunala vuxenutbildningen är till för dig som vill:​

  • Påbörja gymnasiestudier.​
  • Fullfölja dina gymnasiestudier.​
  • Komplettera dina gymnasiebetyg för att få behörighet till högre utbildning.​

Du kan söka till gymnasiekurser inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller när du har gått klart gymnasieskolan. Du kan inte söka till kurser som du redan är godkänd i. Din hemkommun ska vara Karlskoga eller Degerfors.

Vanliga frågor och svar

Kan jag jobba och studera samtidigt?

Ja, om du jobbar på dagtid och inte har möjlighet att närvara på alla lektioner kommer vi att erbjuda handledning andra tider. Du gör upp dina handledningstider med din lärare. Alla examinerande uppgifter och prov sker på plats på skolan och då är det obligatorisk närvaro.

Kan jag studera kurserna på distans?

De kurser som ges på plats kan du inte läsa på distans.
Men om du arbetar dagtid erbjuder vi ett individuellt studieupplägg med handledning andra tider.
Du gör upp dina handledningstider med din lärare.

Hur många lektioner har jag varje vecka?

Du kommer ha mellan två och sex lektionstillfällen per 100-poängskurs och vecka.

Hur mycket tid behöver jag lägga på mina studier utöver lektionerna?

Du kan räkna med att lägga minst lika mycket tid hemma som du är på plats i skolan för dina studier.

Hur många kurser studerar jag om jag vill läsa heltid?

Då studerar du fyra 100-poängskurser. Till exempel svenska 1, naturkunskap 1b, engelska 5 och matematik 1b. Då blir det 400 poäng sammanlagt under en termin.

När och hur vet jag om jag har blivit antagen?

Du ser ditt antagningsbesked från och med den 16 juni genom att logga in i din digitala ansökan.

Vad gör jag om jag behöver extra hjälp med mina studier?

Det erbjuds handledning för de som känner att de behöver extra hjälp.

Måste jag köpa kursmaterialet själv?

Ja, läroböcker och anteckningsmaterial måste du bekosta själv. Du måste också ha tillgång till dator.

Vad händer om jag blir sjuk och missar lektioner?

Du kommer att hitta allt material i vårt digitala klassrum så du kan studera det i efterhand och ta ikapp det som du har missat.

Var kommer jag ha mina lektioner?

Kunskapens hus, Värmlandsvägen 23, Karlskoga. Laborativa lektioner kommer att vara på Möckelngymnasiet.

Studera på plats i skolan

Kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi läses på plats i skolan, dagtid.* Kurserna läses på 20 veckor, från augusti till december eller från januari till maj. Ansökan till kurserna är öppen två gånger per år, i november för starten i januari och i maj för starten i augusti.

Dagkurs: Du ingår i en studiegrupp med schemalagda ämneslektioner varje vecka där vi arbetar med kursinnehållet. Du förväntas närvara på lektioner och delta aktivt, både i studiegrupp och på vår lärplattform. Utöver lektionstid krävs det även att du studerar på egen hand och arbetar med materiel och uppgifter.

Inom dagkursens upplägg finns det möjlighet till ett individuellt studieupplägg för dig som arbetar heltid på dagtid och inte kan delta på lektioner. Istället för schemalagda lektioner förväntas du följa din individuella planering och delta aktivt på lärplattformen. Detta upplägg bygger på självstudier med stöd av lärarhandledning.

Du behöver ha tillgång till dator för att delta i kursen. Materiel såsom planering, instruktioner samt övningsuppgifter finns tillgängligt på vår lärplattform. Utöver lektionstid och studier på egen hand krävs närvaro på skolan vid examinationsuppgifter, laborationer, muntliga redovisningar samt nationella prov.

Kurserna läses på deltid. En kurs på 20 veckor motsvarar en studietakt på 25%. ​Läs mer om heltid- och deltidsstudier under rubriken "Omfattning och studietakt"

*Engelska 7, Matematik 4 och matematikkurser som ej har tillräckligt många sökande kommer enbart att ges på distans.

Studera på distans​

Gymnasiekurser som inte ges på plats i Karlskoga läses på distans via utbildningsföretaget Hermods. Kurserna läses på 10 veckor, från januari till mars, från mars till maj, från augusti till oktober eller från oktober till december. Ansökan till kurserna är öppen fyra gånger per år, i februari, maj, september och november.

När du har kommit in på en distanskurs kommer du att få ett mail med inloggningsuppgifter till Hermods lärplattform Novo, cirka en vecka innan studieperioden som du sökt till startar. I Novo hittar du de kurser du är antagen till. Tänk på att skaffa läroböcker till de kurser du är antagen till i god tid innan kursstart. Vilka läroböcker du behöver hittar du på Hermods hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer om hur det fungerar att studera på distans Öppnas i nytt fönster. hos oss på vår hemsida.

Om du har frågor om läroböcker eller inloggning till Hermods lärplattform Novo ska du kontakta Hermods studerandeservice: E-post: studerandeservice@hermods.se Telefon: 010-142 10 00

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuella läroböcker bekostar du själv. Din studietakt påverkar hur mycket studiemedel du kan få från CSN. Du måste studera på minst 50% för att kunna söka studiemedel. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.

Förkunskapskrav, omfattning och studietakt

Förkunskapskrav

För inledande kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska krävs godkänt grundskolebetyg i respektive ämne. För påbyggnadskurser krävs betyg i underliggande kurser.

Se listan över våra gymnasiekurser nedan för att se vilka förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

Omfattning och studietakt

Om du vill läsa gymnasieskurser som motsvarar heltidsstudier ska du läsa kurser motsvarande 200 poäng på 10 veckor, eller 400 poäng på 20 veckor. Se kursutbudslistan nedan för att se hur många poäng varje kurs motsvarar. I tabellen nedan ser du en översikt över vilken studietakt du får beroende på hur många poäng du läser i förhållande till hur lång studieperioden är. Observera att nästan alla kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi enbart går att läsa på 20 veckor.

Översikt över olika studietakter
Antal sökta poängStudieperiodens längdStudietakt
400 poäng20 veckorHeltidsstudier, 100%
300 poäng20 veckorDeltidsstudier, 75%
200 poäng20 veckorDeltidsstudier, 50%
100 poäng20 veckorDeltidsstudier, 25%
200 poäng10 veckorHeltidsstudier, 100%
150 poäng10 veckorDeltidsstudier, 75%
100 poäng10 veckorDeltidsstudier, 50%
50 poäng10 veckorDeltidsstudier, 25%

Lista över våra gymnasiekurser

Kursernas innehåll

Om du vill veta vilket innehåll våra gymnasiekurser har kan du hitta den informationen på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att söka upp den kurs du vill få information om.

Lista över våra gymnasiekurser

Kurs

Förkunskapsprov

Poäng

Undervisning

Information

Biologi 1


100

På plats, 20 v


Biologi 2

Betyg i Biologi 1

100

På plats, 20 v

Vårterminen 2024

Engelska 5

Betyg i grundskoleengelska

100

På plats, 20 v


Engelska 6

Betyg i Engelska 5

100

På plats, 20 v


Engelska 7

Betyg i Engelska 6

100

Distans, 10 v


Etnicitet och kulturmöten


100

Distans, 10 v


Filosofi 1


50

Distans, 10 v


Fysik 1a


150

Distans, 10 v


Fysik 2

Betyg i Fysik 1a

100

Distans, 10 v


Geografi 1


100

Distans, 10 v


Geografi 2

Betyg i Geografi 1

100

Distans, 10 v


Komvuxarbete samhällsvetenskap/humaniora


100

Distans, 10 v

Kursen motsvarar Gymnasiearbete SA/HU/ES/EK

Historia 1a1


50

Distans, 10 v


Historia 1a2

Betyg i Historia 1a1

50

Distans, 10 v


Historia 1b


100

Distans, 10 v

Kursen motsvarar Historia 1a1+1a2

Historia 2a

Betyg i Historia 1b eller 1a1+1a2

100

Distans, 10 v


Historia 3

Betyg i Historia 2a

100

Distans, 10 v


Kemi 1


100

Distans, 10 v


Kemi 2

Betyg i Kemi 1

100

Distans, 10 v


Matematik 1a

Betyg i grundskolematematik

100

På plats, 20 v


Matematik 1b

Betyg i grundskolematematik

100

På plats, 20 v


Matematik 1c

Betyg i grundskolematematik

100

På plats, 20 v


Matematik 2a

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

100

På plats, 20 v


Matematik 2b

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

100

På plats, 20 v


Matematik 2c

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

100

På plats, 20 v


Matematik 3b

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c

100

På plats, 20 v


Matematik 3c

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c

100

På plats, 20 v


Matematik 4

Betyg i Matematik 3b eller 3c

100

På plats, 20 v


Naturkunskap 1a1


50

På plats, 10 v


Naturkunskap 1a2


50

På plats, 10 v


Naturkunskap 1b


100

På plats, 20 v

Kursen motsvarar Naturkunskap 1a1 +1a2

Naturkunskap 2

Betyg i Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2

100

På plats, 20 v


Psykologi 1


50

Distans, 10 v


Religionskunskap 1


50

Distans, 10 v


Samhällskunskap 1a1


50

Distans, 10 v


Samhällskunskap 1a2

Betyg i Samhällskunskap 1a1

50

Distans, 10 v


Samhällskunskap 1b


100

Distans, 10 v

Kursen motsvarar Samhällskunskap 1a1 +1a2

Samhällskunskap 2

Betyg i Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

100

Distans, 10 v


Samhällskunskap 3

Betyg i Samhällskunskap 2

100

Distans, 10 v


Sociologi


100

Distans, 10 v


Svenska som andraspråk 1

Betyg i grundskole-svenska som andraspråk

100

På plats, 20 v


Svenska som andraspråk 2

Betyg i Svenska som andraspråk 1

100

På plats, 20 v


Svenska som andraspråk 3

Betyg i Svenska som andraspråk 2

100

På plats, 20 v


Svenska 1

Betyg i grundskolesvenska

100

På plats, 20 v


Svenska 2

Betyg i Svenska 1

100

På plats, 20 v


Svenska 3

Betyg i Svenska 2

100

På plats, 20 v


”Det är aldrig för sent att sadla om.”

Möt Anna som lämnade tryggheten i sin tidigare yrkesroll och valde att utbilda sig till undersköterska.

”Att studera på plats ger mig så mycket mer än att studera digitalt.”

Möt Kebba M Ceesay som berättar om fördelarna med att studera på plats, närheten till lärare och samarbetet med sina klasskamrater.

”Att kombinera utbildning och jobb fungerar jättebra för mig.”

Möt Chakkrit Suksamran som i kombination med sina studier arbetar inom hemtjänsten. Läs om hur han planerar sina studier med stöd från sina lärare.