Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

”Att studera på plats ger mig så mycket mer än att studera digitalt.”

Kebba M Ceesay läser sista terminen på vård- och omsorgsprogrammet på Vuxnas lärande och har tidigare studerat kurser via Hermods, en digital utbildningssida.

Jag har tidigare läst svenska, psykologi, samhällskunskap och matematik på distans och tyckte att alla kurser fungerade helt okej förutom matematiken. Du har väldigt lite kontakt med din lärare när du studerar via en digital plattform och det blir därför svårt när du kör fast eller har några frågor. Matematiken, som handlar mest om problemlösning, tyckte jag var väldigt svår att klara av på egenhand och hade behövt möjlighet att sitta ner med lärare för att förstå.” -Kebba M Ceesay, elev Vuxnas lärande.

Matematik och flera andra kurser finns nu möjlighet att studera på plats på Vuxnas lärande, något Kebba M Ceesay tycker är jättebra.

Jag har efterfrågat att kunna studera matematik på plats och blev jätteglad när jag fick reda på att det nu finns möjlighet att göra det. Att studera på plats ger, enligt mig, så mycket mer än att studera digitalt. Du får en helt annan kontakt med lärare, du kan fråga direkt om det är något du undrar över, jag tycker att det blir lättare att lära sig.

En annan fördel med att studera på plats menar Kebba M Ceesay är att ha klasskamrater.

Vi samarbetar och hjälper varandra för att vi alla ska nå vårt mål med utbildningen och det tycker jag ger jättemycket. Vi har alla förutsättningar att lyckas med vår utbildning och det ger oss elever hög motivation. Det finns inget dåligt att säga om min utbildning, att studera på plats fungerar jättebra för mig.”