Till Karlskogas startsida

Prövning gymnasiekurser

Att göra en prövning innebär att du, utan att vara inskriven i en kurs, prövar dina kunskaper mot Skolverkets centrala innehåll och betygskriterier för den aktuella kursen.

En genomförd prövning i gymnasiekurser resulterar i ett betyg (godkända betyg: A, B, C, D, E, icke godkänt betyg: F).

Prövning våren 2024

Anmälan är öppen mellan 18 januari - 29 februari 2024.

Prövning på plats i Karlskoga kommer att ske under vårterminen i god tid innan sista komplettering till universitet/högskola, (20 juni 2024).

Prövning via NTI-skolan sker under april månad.

Observera att vi enbart erbjuder prövningar i de kurser som ingår i vårt kursutbud. Du kan se vilka gymnasiekurser Lista över gymnasiekurser som ingår i vårt utbud på vår hemsida.

Prövning på plats i Karlskoga i nedanstående ämnen

  • Engelska 5, 6
  • Matematik 1abc, 2abc, 3bc
  • Svenska 1, 2, 3
  • Svenska som andraspråk 1, 3
  • Biologi 1, 2
  • Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b, 2

Efter anmälan och betalning kallas du till en obligatorisk planeringsträff för upplägg och innehåll av prövningen. Kontaktuppifter till din prövningslärare skickas till dig via mail, det är viktigt att du bevakar din mail. Du kontaktar själv sedan anvisad lärare.

Prövning via extern utbildningsleverantör NTI-skolan

Prövning i övriga gymnasiekurser i vårt kursutbud genomförs av distansleverantören NTI-skolan. Prövningen är utformad så att den genomförs på distans under 3 veckor, 1-5 uppgifter (beroende på kurs) ska göras innan det skriftliga prövningsprovet. Prövningsprovet genomförs på Vuxnas lärande, Gösta Berlingsväg 20, Karlskoga, F-huset, Aulan. Eftersom alla prövningsprov via NTI-skolan genomförs vid ett enda tillfälle kan du endast anmäla dig till en prövningskurs.

Datum och tid för din skriftliga prövning är: 25 april 2024. Kl 9.00.


Efter anmälan kommer du att få information via den mailadress som du uppgett i anmälan, det är viktigt att du bevakar din mail.

Nu är anmälan stängd och sista dagen för betalning passerad. Ej kompletta anmälningar tas bort.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 februari klockan 23.59.

Hjälpte informationen på denna sida dig?