Till Karlskogas startsida

Prövning grundskolekurser

Att göra en prövning innebär att du, utan att vara inskriven i en kurs, prövar dina kunskaper mot Skolverkets mål och kunskapskrav för den aktuella kursen.

Du gör alltså ett prov på hela kursens innehåll, delkurs 4. En genomförd prövning i grundkurser resulterar i ett betyg (godkänt: G, icke godkänt: IG).

Prövning våren 2024

Vi erbjuder prövning i:

  • Engelska grundläggande, delkurs 4, GRNENGD
  • Matematik grundläggande, delkurs 4,GRNMATD
  • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4, GRNSVAD

  • Svenska grundläggande, delkurs 4, GRNSVED,
    via distansleverantör NTI-skolan.



Sista anmälningsdag

Prövningsperiod

Introduktions

möte. Plats meddelas senare via mail

Ämne

Kurskod

14 april 2024

Vecka 23, 2024

25 april 2024, kl 10.00

Engelska grundläggande, delkurs 4

GRNENGD

14 april 2024

Vecka 23, 2024

25 april 2024, kl 13.00

Matematik grundläggande, delkurs 4

GRNMATD

14 april 2024

Vecka 23, 2024

26 april 2024, kl 09.00

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4

GRNSVAD

14 april 2024

Vecka 21-23, 2024

Vuxnas lärande informerar efter anmälan

Svenska grundläggande, delkurs 4

GRNSVED

Avgift

En prövning kostar 500 kronor per kurs, oavsett om du har betyg i kursen eller inte.

Anmälan och betalning ska vara oss tillhanda senast 14 april 2024.

Du betalar till Bankgiro 441-4736, Karlskoga kommun.
Ange: Prövning 40270-31365-66120-87, ditt namn och vilken kurs du ska pröva i.
Du ska du maila kvittot till provningar@karlskoga.se Anmälan är bindande och om betalning och kvitto uteblir stryks din anmälan.

Inbetald prövningsavgift återbetalas inte.

Anmälan till prövning

Anmälan är öppen mellan 1 - 14 april 2024.

Du anmäler dig via formuläret nedan.

Kontrollera att du sökt till rätt kurs och att dina person- och kontaktuppgifter är korrekta i anmälan innan du skickar den.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 april klockan 23.59.

Hjälpte informationen på denna sida dig?