Till Karlskogas startsida

Matsvinn - den mat som slängs i onödan

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Matsvinn är den mat som slängs i onödan, som hade kunnat ätas om den hanterats på ett annat sätt.

Att producera mat som sedan slängs är inte hållbart. All energi, vatten och mark som behövs för att framställa maten använts då i onödan.

Kostverksamheten mäter matsvinn på två olika sätt för att kunna se vad som slängs och utifrån det se över vår produktionskedja. Tallrikssvinn är det som skrapas av från tallriken av gästen och serveringssvinn är det som är tillagat men slängs efter dagens lunchservering.

Köken inom kostverksamheten arbetar aktivt med att minska det matsvinn som uppstår. Mätningar inom skolan genomförs vid ett tillfälle per termin. Kostverksamhetens mål är att varje enskilt kök ska ha ett matsvinn om max 40 gram per ätande. Detta är ett mål som idag uppnås i vissa kök, vilket visar på att det är möjlig att samtliga kök framöver kan nå detta mål.

Hjälpte informationen på denna sida dig?