Till Karlskogas startsida

Om maten i förskolan

Matvanorna har stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära.

Föräldrar och andra anhöriga ska kunna känna en trygghet i att det är bra mat för barn, som serveras. Kunskapsnivån hos produktions- och måltidspersonal hålls hög genom regelbundna utbildningar.

Dialogen mellan förskolans pedagoger och kökets kockar är avgörande för hur och vad barnen äter. Öppenhet och nytänkande är ledorden i dialogen mellan förskola och kök. Enkelhet är också viktigt när köket planerar menyn. Barnen ska känna igen det som serveras. Barnen har möjlighet att önska maträtter som pedagogerna kan lyfta vid matråden med personal från kostverksamheten. Dialog kan även ske direkt med köket.

Barnen behöver titta på maten och se pedagogerna äta flera gånger innan de själva vågar smaka. De barn som behöver speciell mat ska kunna äta så mycket som möjligt från samma meny så att alla känner gemenskap kring matbordet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?