Till Karlskogas startsida

Specialkost

Behöver ditt barn specialkost måste du som vårdnadshavare ansöka om detta till skolan eller förskolan.

Grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola

samt anpassad gymnasieskola

Specialkost inom grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola samt anpassad gymnasieskola anmäls digitalt via e-tjänst. E-tjänsten är framtagen för att du som vårdnadshavare enkelt ska kunna göra en anmälan. För att du ska kunna ansöka behöver du ha en e-legitimation. Om du som vårdnadshavare av någon anledning inte har möjlighet att ansöka digitalt, finns även en blankett att skriva ut och fylla i.

För att kostverksamhet och skola ska veta att rätt elev får rätt mat, utan att utesluta livsmedel i onödan ska anmälan alltid intygas med ett läkarintyg/journalintyg. Skolsköterskan beviljar specialkost av medicinska skäl, utifrån intyget eller journalintyget.

Anmälan av specialkost sker i god tid innan skolstart. Särskilt viktigt inför skolstarten på höstterminen. Anmälan ska ske i samband med skolbyte, mellan förskolan och skolan, samt övergång till annat stadie utifrån att annat produktionskök tillagar måltiden. Intygen lämnas inte vidare mellan skolformerna och köken.

Förskolan

Specialkost inom förskolan går att anmäla digitalt via E-tjänst. E-tjänsten är framtagen för att du som vårdnadshavare enkelt ska kunna göra en anmälan. För att du ska kunna ansöka behöver du ha en e-legitimation. Om du som vårdnadshavare av någon anledning inte har möjlighet att ansöka digitalt, finns även en blankett att fylla i.

Under de senaste åren har specialkost ökat i förskola och skola. För att kostverksamhet och skola ska veta att rätt barn får rätt mat, utan att utesluta livsmedel i onödan ska anmälan alltid intygas med ett läkarintyg/journalintyg.

Vid varje läsårsstart ska du som vårdnadshavare informera om behovet av specialkost kvarstår. Anmäl behov av specialkost i god tid innan förskolstart.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?