Till Karlskogas startsida

Skranta fritidsgård

Skranta Fritidsgård på Vallmovägen 9 är en mötesplats för ungdomar. Hos oss kan de umgås med kompisar och delta i olika aktiviteter. Vår verksamhet vänder sig till ungdomar i årskurs 7 och upp till 17 år.

På eftermiddagarna bedriver fritidsledarna verksamhet för ungdomar i årskurs 6, där får de möjlighet att ”prova-på” verksamheten innan de börjar högstadiet. Kvällstid är fritidsgården öppen för ungdomar i årskurs 7 och upp till 17 år.

Verksamheten styrs till stor del utifrån ungdomarnas önskemål och den främsta uppgiften är att tillvarata och främja besökarnas kreativitet, behov och personliga intressen. Här bjuds alla att vara med och skapa verksamheten, utveckla sin sociala kompetens, prova på och få kunskap samt erfarenhet av olika aktiviteter, resor, dans, musik, idrott, friluftsliv, matlagning med mera.

Vi som arbetar här är utbildade fritidsledare och strävar efter att ungdomarna själva ska påverka, medverka i och ta ansvar för olika aktiviteter tillsammans med oss. Delaktiga ungdomar ger ett mer värdefullt liv!

Vi fritidsledare lägger stor vikt vid att bekräfta och skapa relationer med ungdomarna och tillsammans med dem skapa en välkomnande och trygg miljö för alla.

All verksamhet är frivillig, men för att delta måste du vara medlem. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Följ oss gärna på Instagram och Facebook.

Öppettider för Skranta fritidsgård

Veckodag och årskurs

Tid

Tisdag

17.00-21.00

Onsdag

17.00-21.00

Torsdag

17.00-21.00

Fredag

15.00-22.00

Lördag - ojämna veckor

15.00-22.00

Verksamhet för årskurs 6

Tisdag - torsdag klockan 14.30-16.30 är fritidsgården öppen enbart för elever i årskurs 6.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0586-617 17

Besöksadress: Vallmovägen 9 (Skrantahuset)

Hjälpte informationen på denna sida dig?