Till Karlskogas startsida

Sverigefinsk förskola

Karlskoga är en finsk förvaltningskommun vilket innebär att kommunen ska erbjuda de nationella minoriteterna, i detta fall sverigefinska, barnomsorg på sitt modersmål till väsentlig del.

Vitsippan är den förskola som ska erbjuda finsktalande barn undervisning på finska som en integrerad del av förskolans utbildning.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet
  • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet till­hör en nationell minoritet
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska

Så här fungerar det på Vitsippan

Förskolan Vitsippan är en sverigefinsk förskola. Det innebär att några pedagoger i arbetslaget kan tala finska. Finskspråkiga familjer som så önskar ska kunna erbjudas barnomsorgsplats så att barnen ska kunna prata, höra, leka och lära på både svenska och finska. Konceptet sverigefinsk förskola är under uppbyggnad och ett arbete pågår för hur detta ska genomföras i praktiken.

Alla barn med vårdnadshavare som anser sig tillhöra den sverigefinska minoriteten och andra intresserade är välkomna att söka till sverigefinsk förskola. Barnet behöver inte ha förkunskaper i finska eller ha finska som det språk som pratas i hemmet för att ni ska kunna ansöka om plats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?