Till Karlskogas startsida

När får mitt barn vara i barnomsorgen?

Ditt barn får vara i barnomsorgen medan du arbetar eller studerar samt under eventuell restid. Särskilda regler gäller för dig som jobbar på obekväma arbetstider, är arbetssökande eller föräldraledig.

Ditt barn har inte rätt att vara i barnomsorgen när du som förälder har semester, sommarlov eller annan ledighet. De generella öppettiderna på alla förskolor i Karlskoga kommun är klockan 06.00 till 18.00.

Om du är föräldraledig

Barn 1-5 år får vara i förskola/pedagogisk omsorg när du som vårdnadshavare är föräldraledig med syskon, och barnet behåller per automatik sin plats. Vill du säga upp platsen är det två månaders uppsägningstid.

Tid som erbjuds är 5 timmar per dag tisdag-torsdag inom ramen kl. 8.00-14.00, och gäller direkt när familjen kommer hem. Inom den tidsramen får du välja en specifik tid, exempelvis 8.00-13.00, 8.30-13.30 eller 9.00-14.00. Schema registreras i E-tjänsten.

Om en vårdnadshavare i samma hushåll har semester/annan ledighet får barnet ändå vistas sina 15 timmar/vecka.

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar och på deltid är föräldraledig kan istället för 15 timmar/vecka välja närvarotid utifrån arbetstid eller studietid.

Om du är arbetssökande

Barn 1-5 år får vara i förskola/pedagogisk omsorg när du som vårdnadshavare är registrerad som arbetssökande. Tid som erbjuds är 5 timmar per dag tisdag-torsdag inom ramen kl. 8.00-14.00. Inom den tidsramen får du välja en specifik tid, exempelvis 8.00-13.00, 8.30-13.30 eller 9.00-14.00. När behovet ökar på grund av arbete eller studier har barnet rätt till utökad vistelsetid. Registrera nytt schema och inkomst omgående.

Som springvikarie har du inget fastställt arbetsschema. De dagar du har arbete gäller samma regler som för alla som arbetar. Om du inte arbetar får ditt barn vara i förskola/pedagogisk omsorg max 15 timmar/vecka enligt samma regler som ovan.

Om ditt barn varit i förskolan/pedagogisk omsorg mer än 15 timmar under en vecka medan du arbetat har det inte rätt att vara i förskolan/pedagogisk omsorg när du inte arbetar.

Om en vårdnadshavare i samma hushåll har semester/annan ledighet får barnet ändå vistas sina 15 timmar/vecka.

Det kan bli aktuellt att fylla i en blankett om överskridande av grundtid.

Exempel: Du har timvikariat under två dagar och ditt barn vistas 16 timmar på förskola/pedagogisk omsorg enligt arbetstidsschemat. Om du sedan inte får något mer arbete under veckan får barnet inte vara i förskolan/pedagogisk omsorg mer den veckan.

Om du är sjukskriven

Den ordinarie tidsomfattningen gäller, förläggning av tid sker i samråd med förskolan/pedagogisk omsorg. Särskilda regler gäller för Humlan natt och dag samt Humlan kväll. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

Vid längre sjukskrivning (60 dagar eller mer) och/eller det finns behov av utökad tid sker individuell prövning. Vårdnadshavare tar kontakt med rektor som tar beslut.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vårdnadshavare som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder genom arbetsförmedlingens försorg räknas inte som arbetslös utan har rätt till den tid som behövs utifrån åtgärden. På begäran ska relevant underlag som styrker sysselsättningen lämnas in till rektor.

Tid erbjuds i förskolan/pedagogisk omsorg utifrån arbetsmarknadsåtgärdens omfattning.

Semester och kompledigt

Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är grundregeln att även barnet är ledigt från förskola/pedagogisk omsorg. Vid gemensam vårdnad/växelvis boende är regeln att barnet följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

I undantagsfall kan barnet vara i verksamheten, individuell bedömning görs av rektor.

Permittering/varsel/arbetsbefrielse

Vårdnadshavare med barn i förskola/pedagogisk omsorg har rätt att behålla sin plats, dock högst 15 timmar/vecka. Tid som erbjuds är 5 timmar per dag tisdag-torsdag inom ramen kl. 8.00-14.00.

Obekväm arbetstid - kväll, natt, helg

Om du arbetar obekväm arbetstid och slutar efter kl. 23.00 har du rätt till nio timmars sovtid före eller efter ett avslutat skift. Arbetar du natt och slutar ex kl. 7.00 får ditt barn vara i förskolan/pedagogisk omsorg som längst till klockan 16.00 (om inte barnets andra vårdnadshavare slutar tidigare, då gäller dennes arbetstid).

Barn som har behov av kväll-, natt- och helgomsorg kan ansöka om plats på Humlans förskola. Kväll-, natt- och helgomsorg är till för barn vars föräldrar arbetar på obekväm tid.

Här kan du läsa mer om Humlans förskola

Oregelbundna arbetstider

Om du har oregelbundna arbetstider men barnet behöver kontinuitet utifrån sina behov ska du kontakta förskolans rektor.

Jourarbete och beredskap

Jour har du i regel på din arbetsplats vilket då räknas som arbete.

Beredskap har du oftast i hemmet med viss inställningstid och då är barnet ledigt tills du blir inringd.

Barnets sjukdom

Vid längre tids sjukdom har barnet kvar sin plats. Läkarintyg kan begäras in av förskolans rektor.

Syskons sjukdom

Om ett syskon är sjukt har det andra barnet rätt till tid på förskola/pedagogisk omsorg enligt ordinarie schema. Om syskonet vårdas på sjukhus och det finns behov av utökad tid sker individuell prövning. På begäran ska läkarintyg lämnas till rektor för förskolan som fattar beslut.

Asylsökande

Asylsökande barn i åldern 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan. Allmän förskola är gratis för alla barn.

Som asylsökande kan du inte söka en ordinarie förskoleplats på heltid utan det krävs att du fått ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd

Hjälpte informationen på denna sida dig?