Till Karlskogas startsida

Humlan

Humlans förskola

Humlans förskola ligger centralt med närhet till både natur och det kulturella utbud som erbjuds. Humlan är Karlskogas enda förskola som är öppen nästan alla dagar hela dygnet om behovet finns. Undantagen är storhelgerna påsk, pingst, midsommar, jul och nyår samt fyra semesterveckor då det är stängt.

Förskolan vänder sig till barn vars vårdnadshavare har sin huvudsakliga sysselsättning kvällar, nätter och helger. Behovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande (innefattar inte tillfälliga behov). Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Det finns ingen generell rättighet att få barnomsorg under obekväm arbetstid, det görs en behovsprövning för varje ansökan.

Det finns två placeringsalternativ:

 • Humlans kvällsöppna förskola: För barn mellan 1-5 år. Du som har placering som arbetar kvällstid kan få barnomsorg från 06:00 och till 19.30 på vardagar (måndag-fredag).
 • Humlans förskola natt & dag: Dag, kväll, natt, helg för barn mellan 1-12 år. Dag, kväll, natt, helg för barn 1-5 år. Kväll, natt, helg för barn 6-12 år. För dig som har placering på och som arbetar kvällar, nätter och helger är förskolan öppen dygnet runt, helg som vardag, med undantag för storhelger.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

 • Kommunal förskola
 • Två placeringsalternativ
 • Karlskoga kommuns enda förskola som är öppen nästan alla dagar hela dygnet om behov finns

Resa till/från fritidshem och nattomsorg

Om du behöver hjälp med resa mellan fritids-nattis eller nattis-fritids kan du ansöka om det. Ansökan ska se snarast efter att barnet fått placering på Humlan.

Regler för placering

Det finns ingen generell rättighet att få barnomsorg under obekväm arbetstid, det görs en behovsprövning för varje ansökan. Du som vårdnadshavare behöver kunna styrka med arbetsintyg som sträcker sig mer än 6 månader och schema. Behovet ska vara regelbundet, kontinuerligt återkommande och huvudsakliga sysselsättningen ska avse omsorgsbehov, kväll, natt och/eller helg.

Omsorg ska erbjudas dig som vårdnadshavare som annars riskerar att förlora möjligheten att försörja dig, till exempel genom att du måste minska din arbetstid eller inte kan erhålla ditt nuvarande arbete.

Enligt gällande lagstiftning från och med 2020-01-01, Barnkonventionen, beaktas barnperspektivet vid hantering av barnomsorgsplats. Vid ansökan om plats för barn som är i behov av särskilt stöd, görs en individuell prövning utifrån gällande lagstiftning om barnets bästa i fokus.

Särskilda bestämmelser för Humlan

För Humlans förskola natt & dag har Karlskoga kommun valt att införa särskilda bestämmelser.

 • Ändras eller minskas behov av omsorg så att inte kvälls/nattomsorg kvarstår erbjuds placering på annan förskola/pedagogisk omsorg. Detta gäller vid: föräldraledighet, studier, annat dagtidsarbete och arbetslöshet eller ändrade arbetsvillkor om inte annat förs upp med rektor. Önskas annan plats i förskoleverksamhet ansöks om ny plats via förskolekontoret eller e-tjänsten på karlskoga.se.
 • Får ett barn dagtidsschema eller inte har använt platsen under en månad meddelar personalen rektor som i sin tur kontaktar vårdnadshavare.
 • Vid ändring av placeringstid gäller en 48 timmars regler, vilket innebär att personalen ska meddelas minst 48 timmar innan en schemaändring börjar gälla.
 • Vårdnadshavare kan bara ha en placering för arbete på max 100%.
 • Om platsen inte används på en månad upphör rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid, då görs en individuell prövning av rektor. Platsen upphör också vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov. Platsen kvarstår så länge arbetsscheman visar behov.
 • Vistelsetid över 24 timmar i barnomsorg rekommenderas inte ur ett barnrättsperspektiv och vid delad schematur med mer än tre timmars arbetsuppehåll finns rekommendationer på att barnet hämtas från förskolan.
 • Om undantag av ovanstående delar efterfrågas utifrån arbetsförlagd schematid behöver vårdnadshavare inkomma med en dispensansökan.Vid inkommen dispensansökan görs en prövning av barnets bästa. Barnets mående och skolgång, vårdnadshavares arbetssituation och verksamhetens förutsättningar ligger till grund för beslutet.Skulle prövningen visa att utökad tid har negativ påverkan på barnets mående eller möjlighet att tillgodoräkna sig utbildning och undervisning kommer dispensansökan inte beviljas.

Avvikande öppettider hösten 2023 och våren 2024

Höstterminen 2023

Planeringsdag fredag 8 september stängt klockan 07:30-17:00
Kompetensutvecklingsdag måndag 20 november stängt klockan 07:30-17:00

Jul

Vi stänger lördag 23 december klockan 18:00
Vi öppnar onsdag 27 december klockan 06:00

Nyår

Vi stänger lördag 30 december klockan 18:00
Vi öppnar tisdag 2 januari klockan 06:00

Vårterminen 2023

Kompetensutvecklingsdag måndag 11 mars stängt klockan 07:30-17:00
Planeringsdag måndag 27 maj stängt klockan 07:30-17:00

Påsk

Vi stänger torsdag 28 mars klockan 19:30
Vi öppnar tisdag 2 april klockan 06:00

Pingst

Vi stänger fredag 18 maj klockan 19:30
Vi öppnar måndag 20 maj klockan 06:00

OBS! 27 maj har vi en av Humlans stängda dagar. Då har vi stängt mellan 7.30-17.00.

Midsommar

Vi stänger torsdag 20 juni klockan 19:30
Vi öppnar måndag 24 juni klockan 06:00

Sommar

Vi stänger söndag 7 juli klockan 19:30
Vi öppnar måndag 5 augusti klockan 06:00

Under veckorna 28 – 31 erbjuds sommaröppen förskola. Ingen natt, kvälls och helgomsorg erbjuds under dessa veckor.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

 Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon eller sms på telefonnummer 0586-620 71 eller 079-061 26 25. Tacksam om ni hör av er så fort ni vet att ert barn kommer att vara borta från förskolan.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan, hör vi inget från er så räknar vi med fortsatt frånvaro. Detta på grund av att matbeställningar och eventuellt vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Humlans värdegrund

Vi på Humlan har en egen värdegrund som även den är framarbetad ur läroplanen och riktar sig till alla med anknytning till Humlan. I Humlans värdegrund står:

 • Arbetet på Humlan ska präglas av den egna och andras välbefinnande, trygghet och lärande.
 • Arbetet på Humlan ska präglas av att vi alla känner ansvar för varandra, verksamheten, miljön och material.
 • Arbetet på Humlan ska präglas av respekten för varandras vilja och åsikter.

Kontaktuppgifter

E-post: humlan@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-620 71

Mobilnummer: 079-061 26 25 

Besöksadress:
Bregårdsgatan 5

Namn: Marie Erlandsson

Titel: Rektor förskola

E-post: marie.erlandsson@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?