Till Karlskogas startsida

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Delaktighet

Det är barnets behov och intressen som är utgångspunkten för verksamheten.

I vår verksamhet är det viktigt att alla blir lyssnade på och blir sedda och bekräftade. Därmed ger vi barnen verktyg för att utveckla empati och möjlighet att hantera de sociala situationer som uppstår på förskolan, till exempel bjuda in till lek, sätta gränser och konflikthantering.

Vi observerar och utvecklar miljön så barnen i stor utsträckning kan hämta det dom vill ha själva. Vi vill att barnen ska känna att de klarar saker själva, vi tror på barnens förmågor uppmuntrar dem till att prova själva eller fråga en kompis.

Språkutveckling

Språk är ett av förskolans fokusområden och är en tydlig del i den dagliga verksamheten. Vi använder oss av olika uttrycksformer så som bild, rörelse och sång som kan stötta språkutvecklingen. Språket är också grundläggande när det gäller att skapa relationer och umgås socialt med andra.

Lek och lärande

Något som står i läroplan för förskolan är att "verksamheten ska vara rolig". Därför är leken så viktig, inte bara för att den utvecklar barnets sociala förmåga, den ger också tid och möjlighet för barnet att bearbeta sina erfarenheter och intryck. Förskolans lärande och undervisning utgår från leken, som är grunden för utveckling, lärande och glädje.

Vår pedagogiska verksamhet stimulerar, utvecklar och synliggör barns lärande inom följande områden: helhet och allsidighet, demokrati, lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation.

I förskolan arbetar vi under vissa perioder med tema eller projekt. Det betyder att vi under kortare eller längre perioder fokuserar på bild och form, sång, musik, teater, sagoberättande och experiment. Vanligen styr barnens intresse både riktning, djup och omfattning av projekten.

Pedagogisk dokumentation

Karlskogas förskolor och pedagogisk omsorg använder Unikum som verktyg för pedagogisk dokumentation.

I Unikum kan du smidigt och enkelt följa ditt barns vardag, utveckling och lärande i förskolan. När pedagogerna med hjälp av bild, film, text och ljud dokumenterar skogsutflykten, sagostunden och andra härliga och lärorika aktiviteter och händelser kan du på en gång vara delaktig. Pedagogisk dokumentation har fokus på lärprocesserna – inte barnen själva.

Här kan du läsa mer om Unikum

Hjälpte informationen på denna sida dig?