Till Karlskogas startsida

Säg upp plats

Så här fungerar uppsägning av plats i Karlskoga kommuns förskolor och pedagogisk omsorg, både när önskan kommer från dig som platsinnehavare och oss som kommun.

Uppsägning från platsinnehavare

Uppsägningstiden för förskola och pedagogisk omsorg är två månader och du registrerar uppsägningen i e-tjänsten "Uppsägning av barnomsorg". Du betalar avgift under uppsägningstiden även om barnet lämnar platsen tidigare.

Uppsägningstid på två månader gäller också om du byter från en kommunal förskola till en fristående, eller tvärtom.

Gäller inte uppsägningen båda vårdnadshavarna ska du kontakta administratörer förskola. Om den ena vårdnadshavaren säger upp sin del av platsen betalas hela platsen av den andra vårdnadshavaren.

Vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem måste uppehållet vara minst tre månader. Uppsägning kan inte heller ske under lov. Om behov uppstår inom tre månader blir du efterdebiterad från och med den dag barnet lämnade platsen.

Uppsägning från kommunen

Karlskoga kommun har rätt att säga upp en barnomsorgsplats om inte kraven uppfylls, exempelvis om:

  • Platsinnehavaren inte betalar sin avgift. Undantag kan göras om amorteringsplan upprättas och följs. Ny plats erbjud inte så länge skulden finns kvar med undantag om amorteringsplan finns upprättad och följs.
  • Platsinnehavaren missköter inlämnande av schema, inkomstuppgifter, intyg.
  • Barnet inte nyttjar platsen i förskola/pedagogisk omsorg på en månad utan giltigt skäl. Efter frånvaro mer än en månad måste det finnas giltiga skäl, beslut tas av förskolans rektor.

Kommunen avslutar ingen plats i förskola/pedagogisk omsorg utan att ha haft kommunikation med vårdnadshavaren.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?