Till Karlskogas startsida

Vitsippan

Vitsippans förskola. En röd träbyggnad med svarta detaljer.

Vitsippans förskola ligger i östra delen av Karlskoga, i området Bråten.

På Vitsippans förskola finns det två avdelningar. Avdelningarna är åldersindelade med yngre barn på avdelning ett och äldre barn på avdelning två. På förskolan samarbetar vi mycket över avdelningarna och barnen leker och lär tillsammans i olika konstellationer.

Vitsippan har rymliga lokaler och en stor utomhusgård. Syftet med den stora utomhusmiljön är att barnen ska få möjligheter att utforska, leka och lära med hjälp av alla sina sinnen utomhus. I anslutning till förskolan finns även olika grönområden som vi utnyttjar när tillfälle ges.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Sverigefinsk förskola
  • Två avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Meddela förskolan innan klockan 07.00 om ert barn är sjukt eller av annan anledning ska vara ledig eller om du behöver ändra barnets vistelsetid för en dag.

Meddela också när barnet kommer tillbaka efter frånvaro innan klockan 07.00 samma dag.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Vitsippans värdeord

På Vitsippan präglas verksamheten av fyra värdeord som riktar sig till alla med anknytning till förskolan. Värdeorden är:

  • Trygghet
  • Omtanke
  • Roligt
  • Utforskande

Sverigefinsk förskola

Förskolan Vitsippan är en sverigefinsk förskola. Det innebär att några pedagoger i arbetslaget kan tala finska. Finskspråkiga familjer som så önskar ska kunna erbjudas barnomsorgsplats så att barnen ska kunna prata, höra, leka och lära på både svenska och finska. Konceptet sverigefinsk förskola är under uppbyggnad och ett arbete pågår för hur detta ska genomföras i praktiken.

Alla barn med vårdnadshavare som anser sig tillhöra den sverigefinska minoriteten och andra intresserade är välkomna att söka till sverigefinsk förskola. Barnet behöver inte ha förkunskaper i finska eller ha finska som det språk som pratas i hemmet för att ni ska kunna ansöka om plats.

Anmälan till barnomsorg i förskola för klämdagar och kompetensutvecklingsdag

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för klämdagar och kompetensutvecklingsdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger fredag den 26 april.

Kontaktuppgifter

E-post: vitsippan@karlskoga.se

Besöksadress:
Stolpetorpsvägen 90

Namn: Pia Dahlström

Titel: Rektor förskola

E-post: pia.dahlstrom@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?