Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Vitsippan

Vitsippans förskola ligger i östra delen av Karlskoga, i området Bråten. Det är en förskola med två avdelningar. Avdelningarna är åldersindelade med yngre barn på avdelning 1 och äldre barn på avdelning 2. På förskolan samarbetar vi mycket över avdelningarna och barnen leker och lär tillsammans i olika konstellationer.

Så arbetar vi på Vitsippan

På Vitsippan möts barnen utifrån sina behov och förutsättningar av engagerade och kunniga pedagoger som lyssnar in barnen. Barnen tas om hand med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde. Vi bedriver undervisning och utbildning som stimulerar, utvecklar och synliggör barnens lek och lärande inom områden som exempelvis matematik, naturvetenskap och teknik, demokrati, samt språk och kommunikation.

Vitsippan har rymliga lokaler och en stor utomhusgård. Förskolans utomhusgård har nyligen renoverats. Syftet med den nya utomhusmiljön är att barnen ska få möjligheter att utforska, leka och lära med hjälp av alla sina sinnen utomhus. I anslutning till förskolan finns även olika grönområden som vi utnyttjar när tillfälle ges.

Vi lägger stor vikt på utevistelsen och tar till vara på utemiljön, samt låter utbildningen utomhus vara lika betydelsefull som utbildningen inomhus. Därför värdesätter vi att barnen har bra kläder för olika väderlekar.

På Vitsippan strävar vi efter att utveckla och uppnå en tillitsfull relation mellan pedagoger och vårdnadshavare vilket inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog. Vårdnadshavarna träffar pedagogerna vid introduktionen, lämning, hämtning, föräldramöten och utvecklingssamtal, samt andra aktiviteter.

Värdeord

På Vitsippan präglas verksamheten av fyra värdeord som riktar sig till alla med anknytning till förskolan. Värdeorden är:

TrygghetOmtankeRoligt

Utforskande

Tematiskt arbetssätt

I ett av våra styrdokument, Läroplan för förskolan Lpfö18, beskrivs det tematiska arbetssättet på följande sätt: ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Skolverket 2018 s. 10). På Vitsippan arbetar vi tematiskt läsårsvis för att främja samarbetet och sammanhållningen på förskolan.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Meddela förskolan innan klockan 07.00 om ert barn är sjukt eller av annan anledning ska vara ledig eller om du behöver ändra barnets vistelsetid för en dag.

Meddela också när barnet kommer tillbaka efter frånvaro innan klockan 07.00 samma dag.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Sverigefinsk förskola

Förskolan Vitsippan är en sverigefinsk förskola. Det innebär att några pedagoger i arbetslaget kan tala finska. Finskspråkiga familjer som så önskar ska kunna erbjudas barnomsorgsplats så att barnen ska kunna prata, höra, leka och lära på både svenska och finska. Konceptet sverigefinsk förskola är under uppbyggnad och ett arbete pågår för hur detta ska genomföras i praktiken.

Alla barn med vårdnadshavare som anser sig tillhöra den sverigefinska minoriteten och andra intresserade är välkomna att söka till sverigefinsk förskola. Barnet behöver inte ha förkunskaper i finska eller ha finska som det språk som pratas i hemmet för att ni ska kunna ansöka om plats.

Kontaktuppgifter

E-post: vitsippan@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-610 31

Avdelning 1: 079-061 26 39

Avdelning 2: 070-416 26 19

Besöksadress:
Stolpetorpsvägen 90

Namn: Elisabeth Renberg

Titel: Förskollärare

E-post: elisabeth.renberg@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?