Till Karlskogas startsida

Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga-Degerfors

Lokala brottsförebyggande rådet (LokBrå) Karlskoga/Degerfors bildades efter beslut i kommunfullmäktige i Karlskoga och Degerfors 1994. Rådet är ett forum, där alla parter utgår från en gemensam problembild och grundsyn samt forskningsstöd.

Rådet ska hålla frågan om brottsprevention levande. Rådet är inte ett beslutande organ utan ett forum för informationsöverlämnande mellan de representerade myndigheterna och förvaltningarna.

I rådet ingår politiker från kommunstyrelserna, kommunernas nämnder - ordföranden samt två oppositionspolitiker. De deltagande politikerna ska inte fatta politiska beslut utan få och ge information om det aktuella brottsförebyggande arbetet i kommunerna.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

Sammanträden genomförs 09.00 -12.00 på följande datum:

  • 9 februari
  • 31 maj
  • 4 oktober
  • 6 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?