Till Karlskogas startsida

Norra Östervik - Udden, Östervik 2:71

Granskningshandlingar

Ärendenummer

SBN 2017-00284

Granskningstid

21 maj - 4 juni 2024

Utställningsplatser

  • Utställt på Biblioteket på Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 08:00 -19:00. Fredag 08:00 – 18:00. Lördag 10:00-15:00. Stängt söndagar.
  • Samhälle och serviceförvaltningens entré på Skrantahöjdsvägen 35, 691 42, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 07:30 -16:00. Fredag 07:30 – 14:00.

Planförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Planområde

Ändringsområdet ligger i Karlskogas sydöstra delar, öster om sjön Möckeln och norr om länsväg 555 (fortsättning på Österviksvägen). Ändringsområdet nås via en lokalgata som ansluter till Österviksvägen (väg 555) ca 900 meter österut.

Syfte

Syftet med ändring av detaljplan (ÄDP) är att ändra utnyttjandegraden för fastigheten Östervik 2:71.

Planhandlingar

Synpunkter senast 4 juni 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och serviceförvaltningen
Plan och geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen senast 4 juni kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2023-00284 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?