Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Utställda planförslag

Under planprocessen får fastighetsägare, myndigheter eller andra berörda tillfälle att granska och lämna skriftliga synpunkter på planförslag som är ute på samråd eller granskning. Kommunen tar ställning till synpunkterna och bemöter dom i en samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande beroende på vart i planprocessen planförslaget befinner sig.

Här kan du ta del av planförslag som är ute på samråd och på granskning.

Planer på samråd

Planer på granskning

Hjälpte informationen på denna sida dig?