Till Karlskogas startsida

Handläggning av strandskyddsdispens

Här beskriver vi vad som händer under handläggningen av ansökan om strandskyddsdispens.

I vår checklista kan du läsa mer om hur du skickar in en strandskyddsansökan och vad vi behöver ha för uppgifter.

Checklista - det här behöver vi för att handlägga ditt ärende

Vi handlägger ditt ärende

När din ansökan kommer in registrerar vi den och du får en bekräftelse på att den är mottagen. Har du inte fått ett brev om att vi mottagit din ansökan behöver du kontakta oss. Vi granskar och bedömer om åtgärden är möjlig att bevilja strandskyddsdispens för. Om det inte är möjligt att genomföra åtgärden får du information om det. Du kan också behöva komplettera din ansökan, då får du ett brev om det.

Under handläggningen kan vi behöva åka ut på plats för att bedöma om åtgärden är möjlig eller ej.

Handläggningstid för ansökan om strandskyddsdispens regleras i förvaltningslagen.

Handlingar saknas eller behöver förbättras

Du får ett brev där det står vilka handlingar som saknas.

Beslut

Alla som söker får besked när tillväxt- och tillsynsnämnden har fattat beslut. Beslutet skickas till dig som står som sökande.

Beslutet skickas till även till länsstyrelsen som inom 3 veckor ska besluta om kommunens beslut ska överprövas eller inte. Länsstyrelsen kan besluta om att upphäva kommunens beslut om de finner anledning till det. Du ansvarar själv för att kontrollera om ditt beslut om strandskyddsdispens ska överprövas.

Giltighetstid

En dispens från strandskyddet gäller om den åtgärd som dispensen avser har påbörjats inom två år och har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet fick laga kraft. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ny strandskyddsdispens.

Ansök om bygglov eller skicka in anmälan

För åtgärder som kräver bygglov eller anmälan måste du ansöka och erhålla startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tänk på att ansöka eller anmäla direkt när du fått ditt beslut om strandskyddsdispens, då det är giltighetstiden för strandskyddet som gäller för åtgärden.

Länsstyerlsen Örebro län - Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Värmland - Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bygglovsansökan och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?