Stäng
 • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Checklista - det här behöver vi för att handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett. Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan. 

Ansökningsblankett

Du behöver skicka in en ansökan till oss, fyll i och skicka in aktuell blankett och tillhörande handlingar.

Strandskyddsansökan, blankett Pdf, 266.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan

Situationsplan (även kallad tomtkarta) i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000,där följande framgår:

 • Väderstreck
 • Fastighetsbeteckning
 • Befintliga byggnader
 • Nya byggnader/tillbyggnader
 • Avstånd till tomtgräns från nya byggnader/tillbyggnader
 • Avstånd mellan byggnader
 • Bryggans placering med mått
 • In- och utfarter
 • Höjdkurvor
 • Markera områden som eventuellt ska fyllas/schaktas

Se exempel och läs mer om olika ritningar och handlingar.

Översiktskarta

Översiktskartan ska innehålla information om:

 • Väderstreck
 • Fastighetsbeteckning
 • Aktuell fastighet eller del av fastighet markeras

Fotografier

Fotografier från platsen som visar befintliga byggnader och markförhållanden.

Sektion/detalj brygga

Beskrivning och ritning på hur bryggan kommer att se ut. Typ sektionsritning, detaljritning med mått på bryggan.

Tomtplatsavgränsning

Önskad tomtplatsavgränsning ska markeras på karta (översiktskarta eller situationsplan). Tillväxt- och tillsynsnämnden kan besluta om annan tomtplatsavgränsning än önskad.

Fri passage

Fri passage vid strandlinjer, minimum 25 meter, där allmänheten har tillträde ska markeras på karta (översiktskarta eller situationsplan)

Beskrivning av åtgärd/plats

Skriftlig beskrivning av till exempel storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut, typ av brygga, nuvarande användning och befintliga byggnader.

Hjälpte informationen på denna sida dig?