Till Karlskogas startsida

Fritids

Barn från förskoleklass upp till och med vårterminen det år de fyller 13 har rätt till fritids före och efter skoldagen när föräldrar arbetar eller studerar.

Fritidshemmen har öppet vardagar klockan 06.00 till 18.00 om behov finns. Personalen lägger sina arbetstider utifrån barnens behov så det är viktigt att du meddelar ändrade arbetstider i så god tid som möjligt. Fritidshemmen bedriver pedagogisk verksamhet som styrs utifrån grundskolans läroplan och skollagen. Enligt skollagen ska fritidshem stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Personalen på fritidshemmen arbetar även inom den obligatoriska skolverksamheten vilket bidrar till en helhetssyn på barnet.

Varje skola organiserar verksamheten efter sina förutsättningar gällande lokaler, antal barn och barnens ålder. Verksamheten bedrivs därför på många olika sätt inom kommunen. Mer information om respektive skolas fritids hittar du på deras egna sidor.

Om du är föräldraledig eller arbetslös har ditt barn inte rätt till fritids.

Vårt uppdrag

På fritids ska barnen både lära, ha kul, få koppla av och samtidigt utveckla sin sociala kompetens och förbättra sin kommunikationsförmåga.

Vi arbetar målmedvetet med att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Det lärande som sker i den fritidspedagogiska verksamheten betyder mycket för elevernas möjligheter att nå skolans kunskapsmål. Fritidspedagogiken ska genom att kompensera för elevers olika uppväxtvillkor bidra till ökad likvärdighet.

Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och vi låter elevernas intressen och behov i stor utsträckning styra innehållet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?