Till Karlskogas startsida

Regler för Brickegårdens koloniområde

Här är de bestämda ordningsreglerna för Brickegårdens koloniområde för att alla ska ha en trivsam upplevelse, samt vilka åtgärder som inte kräver bygglov.

Ordningsregler

Biltrafik

Biltrafik inom området begränsas till att gälla endast nödvändiga transporter till och från egen kolonilott. Efter avslutad transport ställs fordonet på parkeringsplatsen. Undantag från ovanstående: Vid sjukdom eller rörelsehinder.

Gemensamma utrymmen

WC

Var och en som använder toaletten lämnar den i det skick som man själv önskar finna den.

Förråd

Det är lämpligt att den som förvarar gräsklippare, stegar eller annan utrustning i det gemensamma förrådet märker dessa med t ex namn och tomtnummer.

Kompostering/trädgårdsavfall

På egen kolonilott sköter innehavaren kompostering som han finner bäst.

Sophantering

Kommunen tillhandahåller soptunna för hushållsavfall under sommarhalvåret.

Förbud mot uppställning

Uppställning av husbilar, husvagnar och dylikt är inte tillåtet inom området eller på kolonilotterna.

Åtgärder som inte kräver bygglov

  • Huvudbyggnad (max 20 m², högsta byggnadshöjd 2,4 meter och minst 4 meter från tomtgräns)
  • Farstukvist (max 4 m²)
  • Växthus (max 6 m², endast bakom huvudbyggnad)
  • Förråd (max 4 m², endast bakom huvudbyggnad)
  • Sadeltak med takvinkel 15-27 grader

Vid frågor är du välkommen att kontakta servicecenter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?