Till Karlskogas startsida

Ordningsregler för odlingslotter

Dessa ordningsregler gäller för samtliga odlingslotter i Karlskoga kommun.

Tänk på att

 • Odlingslotterna ska användas till att odla.
 • Gångarna mellan odlingslotterna ska hållas fria och framkomliga.
 • Varje odlingslott ska hållas i gott skick och ge ett vårdat intryck för dig själv, för andra odlingslottsinnehavare, besökare och boende i närområdet.
 • Du ska ta hand om kompost på din egen odlingslott eller forsla bort det. Du får inte slänga det i naturen kring området.
 • Du ska höststäda din odlingslott. Rensa bort ogräs, forsla bort skräp och se till att odlingslotten ser vårdad ut när odlingssäsongen är över.

Du får

 • Odla både grönsaker och blommor på din odlingslott.
 • Ha bärbuskar på din odlingslott.
 • Ha en yta på max 3x3 meter på din lott som används till annat än odling. Till exempel som sittplats med bord och stolar.
 • Ha drivbänkar på din odlingslott. Drivbänkarna får inte vara högre än 1 meter.
 • Använda vattnet i kranarna till att vattna din odlingslott. Vattnet hämtas vid kranen.

Du får inte

 • Plantera träd på din odlingslott.
 • Elda på din odlingslott. Grillning är tillåtet endast i grillar av metall och grillen får inte stå direkt på marken.
 • Slänga skräp på området eller på din odlingslott. Allt skräp ska tas om hand och forslas bort från odlingslottsområdet.
 • Ha permanenta djur på din odlingslott. Husdjur ska hållas kopplade inom odlingslottsområdet.
 • Använda vattenspridare.
 • Ha gungställning, studsmatta eller liknande på din odlingslott.
 • Ha hus eller stuga på din odlingslott.
 • Ta bort, skada eller ändra skylten vid din lott som anger odlingslottens nummer.

Om du bryter mot ordningsreglerna kan ditt avtal sägas upp med omedelbar verkan. Du blir då av med din odlingslott och får inte tillbaka någon avgift.

Hjälpte informationen på denna sida dig?