Till Karlskogas startsida

Om daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Den vänder sig också till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning efter en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. 

Daglig verksamhet ska stärka deltagarnas personliga utveckling och ge en ökad delaktighet i samhället. Den ska utformas utifrån personens egna villkor så att det blir så meningsfull och varierad som möjligt. Utöver det tas hänsyn till individens önskemål och behov.

Daglig verksamhet är behovsprövad och är alltså något som man måste ansöka om hos kommunen. I Karlskoga kommun kan vi erbjuda en lång rad dagliga verksamheter.

Anpassad för personen

Verksamheten ska utformas och anpassas så att miljön är utvecklande och integrerande för personen som deltar. Kommunen ansvarar för verksamheterna.

Hjälpte informationen på denna sida dig?