Till Karlskogas startsida

Individuella placeringar

En individuell placering via externgruppen hos någon arbetsgivare i Karlskoga är det naturliga steget vidare från våra gruppverksamheter.

Kontakta ansvarig enhetschef för daglig verksamhet om du vill ha mer information om våra verksamheter eller om du vill göra ett studiebesök hos oss.

Externgruppen

Externgruppen är en verksamhet som arbetar med att hitta företag, myndigheter och organisationer som kan erbjuda personer en individuell daglig verksamhetsplacering.

En individuell placering innebär att man har sin dagliga verksamhet exempelvis på ett företag. En arbetshandledare är med under inskolningen på arbetsplatsen för att stödja och handleda både arbetstagaren och de som arbetar på företaget. På företaget ska även en kontaktperson finnas som fungerar som stöd till personen.

Besök och uppföljningar

Arbetshandledaren gör regelbundna arbetsplatsbesök och uppföljningar. Huvudansvaret ligger på kommunens verksamhet.

Vi söker alltid efter företag som kan erbjuda personer en individuell daglig verksamhetsplacering.

Hjälpte informationen på denna sida dig?