Till Karlskogas startsida

Service och tjänster

Vi erbjuder daglig verksamhet inom service och tjänster i våra gruppverksamheter Fokus, Team Karlberg, M-gruppen och Mobila teamet.

Det ges personalstöd på heltid i alla grupper. Vi arbetar tillsammans för att stärka den personliga utvecklingen genom att ta vara på förmågor och styrkor. Vi ger möjlighet att utvecklas utifrån de egna förutsättningarna.

Servicen sker på deltagarnas villkor.

Fokus och fokusservice

Fokus och fokusservicegrupp är dagliga verksamheter för personer inom autismspektrat. På Fokus är arbetet pedagogiskt strukturerat med scheman som utformats utifrån varje persons egna behov, kunskap, förmåga - och i möjligaste mån också intresse.

Uppgifterna är varierade: legoarbete, data, inköp, bakning med mera.

M-gruppen

M-gruppen är en daglig verksamhet som är sysselsatt med att utföra tjänster åt Karlskoga bibliotek och viss service åt kommunens hemtjänstpersonal.

M-gruppen erbjuder tjänsten "Boken-kommer" som är till för enskilda låntagare som av olika anledningar inte själva kan ta sig till biblioteket. Gruppen levererar även böcker till skolor och barnomsorgen i Karlskoga.

Mobila teamet

Mobila teamet är en servicegrupp som utför tjänster, framför allt jobb utomhus till privatpersoner och företag.

Våra kunder är privatpersoner, företag och föreningar. Har ni behov att få enklare tjänster utförda inom trädgård, körning av grovsopor eller något annat?

Om du vill boka oss: kontakta servicecenter, måndag till fredag 08.00 till 16.00 på telefonnummer 0586-610 00, så hjälper dom dig att få kontakt med ansvarig arbetshandledare.

Team Karlberg

Team Karlberg är en daglig verksamhetsgrupp på Karlbergsskolan.

Teamet samlar och sorterar återvinningsmaterial från skolan som bland annat papper, kartong, plast, batterier, glas, färgpatroner och lampor. Materialet skickas sen vidare till miljöstationen i Karlskoga. Man ansvarar även för insamling av upphittat gods på skolan.

Tre gånger i veckan hämtar Team Karlberg mellanmål från skolköket och lämnar till olika fritidsgrupper, torkar bord, vattnar blommor, plockar disk i lärarrum, tar emot post och boklådor som sorteras och lämnas till rätt mottagare. Teamet håller också fint på skolgården.

Hjälpte informationen på denna sida dig?