Till Karlskogas startsida

Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga

Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, bor och verkar i Karlskoga vår vision till verklighet.

Välkomnande Karlskoga

I vårt Karlskoga möter vi människor på ett fördomsfritt, vänligt och äkta vis. Vi är en trygg kommun, där tillitoch omsorg om varandra är en självklar del av vårvardag och identitet. Karlskoga är en trivsam och säker kommun att växa upp, bo och åldras i. Vi är en välkomnande stad med attraktiva och tillgängliga boende-, handels- och livsmiljöer.

I Karlskoga finns roliga aktiviteter och upplevelser för alla åldrar och intressen. Vi har en infrastruktur som underlättar tillgängligheten för invånare, besökare och näringsliv.

Kloka Karlskoga

Karlskoga är den kloka kommunen som bygger samhället på ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbart sätt utan att äventyra kommande generationers behov. All utveckling vilar på dessa tre hållbarhetsperspektiv, vilket gör Karlskoga till ett hållbart och klimatsmart föredöme.
Här finns likvärdiga möjligheter för alla människor oavsett förutsättning, bakgrund och kön.
Vi är en klok och drivande part i våra olika nätverk och samarbeten, från lokalt till globalt. Vi drar nytta av vårt geografiskt strategiska läge.

Innovativa Karlskoga

Här finns ett brett och välmående näringsliv där våra högteknologiska industriföretag befäster sin världsledande ställning. Vi har en kreativ skola av hög klass där varje barn och studerande ges möjligheten till stimulans att utveckla sin fulla potential. I det offensiva arbetet med kompetensförsörjning och livslångt lärande drar vi fördel av närheten till två universitet. I Karlskoga har vi spännande idéer, talanger och goda förebilder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?